Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

aws-d:covid_forecast_en [2020/04/14 14:55]
victor.leboran creado
aws-d:covid_forecast_en [2020/04/14 15:00] (actual)
victor.leboran
Liña 19: Liña 19:
 :cc-by-sa: This information is under the license [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​4.0/​deed.es_ES|Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual 4.0 Internacional]]>​. You can use this dataset on your publication as long as you include a citation to the reference on this page. :cc-by-sa: This information is under the license [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​4.0/​deed.es_ES|Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual 4.0 Internacional]]>​. You can use this dataset on your publication as long as you include a citation to the reference on this page.
  
-Click [[aws-d:covid_forecast_en#​index|here]] to return the top of this page ...+Click [[aws-d:covid_forecast#​index|here]] to return ​to the main page ...
  • aws-d/covid_forecast_en.txt
  • Última modificación: 2020/04/14 15:00
  • por victor.leboran