Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

aws-d:start [2016/10/13 16:39]
jorge.suarez creado
aws-d:start [2018/05/01 22:47] (actual)
victor.leboran
Liña 1: Liña 1:
 ======= INDEX ======= ======= INDEX =======
   * //​[[:​aws-d:​citius_video_database|CITIUS-Dataset]]//​   * //​[[:​aws-d:​citius_video_database|CITIUS-Dataset]]//​
 +  * //​[[:​aws-d:​extended_video_database|Extended-DB Dataset]]//
   * //​[[:​aws-d:​citius_video_AWSD|AWS-D Matlab Code]]//   * //​[[:​aws-d:​citius_video_AWSD|AWS-D Matlab Code]]//
   * //​[[:​aws-d:​citius_video_benchmark_localDB|AWS-D results - CITIUS VDB]]// ​   * //​[[:​aws-d:​citius_video_benchmark_localDB|AWS-D results - CITIUS VDB]]// ​
   * //​[[:​aws-d:​citius_video_benchmark_otherDB|AWS-D results - External VDB]]// ​   * //​[[:​aws-d:​citius_video_benchmark_otherDB|AWS-D results - External VDB]]// ​
  • aws-d/start.txt
  • Última modificación: 2018/05/01 22:47
  • por victor.leboran