centro:comunicacion:redes_sociais

Redes Sociais

Apuntamos a continuación os elementos máis comúns que se difundirán nas redes sociais do centro:

Tipoloxía Descrición
Keynote Speakers Conferencias plenarias de membros do CiTIUS en congresos internacionais e nacionais.
Revistas Artigos en revistas do 1º Cuartil SJR ou JCR. Outras publicacións en revistas relevantes, baixo demanda.
Congresos Comunicacións aceptadas en congresos GRIN Clase 1 e 2, CORE A ou superior.
Outras publicacións en congresos de calidade.
Premios Premios concedidos por sociedades científicas e tecnolóxicas.
Best Papers en congresos.
Premios de fundacións e outros organismos autonómicos, nacionais ou internacionais.
Outros premios relevantes.
Participación Participación de membros do CiTIUS en congresos, eventos de alta relevancia ou xornadas de divulgación.

No caso dos resultados de especial relevancia, a Unidade de Prensa redactará tamén unha entrada na sección de noticias da web do CiTIUS. Adicionalmente, naquelas publicacións que se consideren de maior impacto potencial perante os medios de comunicación, a Unidade redactará tamén unha nota de prensa para enviar aos medios.

  • centro/comunicacion/redes_sociais.txt
  • Última modificación: 2021/09/20 13:25
  • por felix.diaz