Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
centro:instalacions:impresoras [2018/03/06 10:35]
jorge.suarez [Listaxe de impresoras co seu uso restrinxido á Secretaría e Dirección]
centro:instalacions:impresoras [2020/06/22 09:57] (actual)
jorge.suarez [Windows 10]
Liña 6: Liña 6:
  
 ^ Nome           ^ Modelo ​                 ^ IP  ^ Localización ​               ^ ^ Nome           ^ Modelo ​                 ^ IP  ^ Localización ​               ^
-| **ctprints1** ​ | HP LaserJet p4015x ​      | 192.168.196.148 ​                         | Corredor do semisoto ​       | +| **ctprints1**.citius.gal ​ ​| ​Xerox VersaLink B400       | 192.168.196.148 ​                         | Corredor do semisoto ​       | 
-| **ctprint01** ​ | HP LaserJet p4015x ​      | 192.168.196.149 ​                         | Corredor da planta baixa    | +| **ctprint01**.citius.gal ​ ​| ​Xerox VersaLink B400       | 192.168.196.149 ​                         | Corredor da planta baixa    | 
-| **ctprint03** ​ | HP Color LaserJet CP5225 ​| 192.168.196.153 ​                         | Secretaría ​                 +| **ctprint03**.citius.gal ​ ​| ​Xerox VersaLink C405       | 192.168.196.153 ​                         | Secretaría ​(COLOR) ​            
-| **ctprint11** ​ | HP LaserJet p4015x ​      | 192.168.196.151 ​                         | Corredor do primeiro andar  | +| **ctprint11**.citius.gal ​ ​| ​Xerox VersaLink B400       | 192.168.196.151 ​                         | Corredor do primeiro andar  | 
-| **ctprint21** ​ | HP LaserJet p4015x ​       | 192.168.196.152 ​                         | Corredor do segundo andar   |+| **ctprint21**.citius.gal ​ ​| ​Xerox VersaLink B400        | 192.168.196.152 ​                         | Corredor do segundo andar   
 +| **ctprint05**.citius.gal ​ | HP LaserJet P4015 (antiga) ​    | 192.168.196.155 ​                         | Corredor da planta baixa    ​|
  
-===== Listaxe de impresoras co seu uso restrinxido á Secretaría e Dirección ===== 
-^ Nome         ^ Modelo ​               ^ IP              ^ Localización ​                ^ 
-| **ctprint04** ​ | HP LaserJet M2727nf | | 192.168.196.154 ​ | Secretaría ​   | 
  
 ===== Impresión en cor ===== ===== Impresión en cor =====
Liña 21: Liña 19:
  
 ===== Bandexas e papel ===== ===== Bandexas e papel =====
 +
 +==== Xerox VersaLink B400 ====
 +
 +[{{ :​centro:​instalacions:​b400.jpg?​200|Impresora Xerox VersaLink B400}}]
 +
 +As bandexas están configuradas do seguinte xeito:
 +
 +  * Bandexa 1: Papel branco
 +  * Bandexa 2: Papel reciclado
 +
 +A bandexa por defecto é a 1, polo que, se non se selecciona a bandexa, a impresora imprimirá empregando papel branco. Se se desexa imprimir en papel reciclado, compre seleccionar a bandexa 2 ou o tipo de papel.
 +
 +No armario hai dispoñible papel branco e reciclado. No caso de rematarse, os investigadores poden pedir que se repoña en portería.
  
 [{{ :​centro:​instalacions:​cb511a.jpg?​200|Impresora HP LaserJet p4015x}}] [{{ :​centro:​instalacions:​cb511a.jpg?​200|Impresora HP LaserJet p4015x}}]
Liña 35: Liña 46:
 No armario hai dispoñible papel branco e reciclado. No caso de rematarse, os investigadores poden pedir que se repoña en portería. No armario hai dispoñible papel branco e reciclado. No caso de rematarse, os investigadores poden pedir que se repoña en portería.
  
-==== Ricoh Aficio MP C2051 ==== +==== Xerox VersaLink C405 ====
- +
-As bandexas das impresoras están configuradas do seguinte xeito: +
- +
-  * Bandexa 1 (Bandexa manual): Calquera tipo (seleccionar o tipo de papel á hora de imprimir) +
-  * Bandexa 2 (Bandexa superior): Papel branco A4 +
-  * Bandexa 3 (Bandexa inferior): Papel branco A3 +
- +
- +
-[{{ :​centro:​instalacions:​cp5225.jpg?​direct&​200|Impresora HP Color LaserJet CP5225}}] +
-==== HP Color LaserJet CP5225 ​====+
  
 As bandexas están configuradas do seguinte xeito: As bandexas están configuradas do seguinte xeito:
  
-  * Bandexa 1 (Bandexa manual): Calquera tipo (seleccionar o tipo de papel á hora de imprimir) +  * Bandexa 1: Papel branco 
-  * Bandexa 2 (): Papel branco ​A4 +  * Bandexa ​2: Papel reciclado
-  * Bandexa ​3 (): Papel branco A3+
  
  
Liña 63: Liña 63:
  
 {{ :​centro:​instalacions:​fotocopiadora_gl.pdf |}} {{ :​centro:​instalacions:​fotocopiadora_gl.pdf |}}
 +
 +===== Drivers e instalación =====
 +
 +==== Windows 10 ====
 +
 +Primeiro, hai que pulsar en «Agregar impresora» e logo en «La impresora que deseo no está en la lista» que aparece tras uns segundos.
 +
 +{{  :​centro:​instalacions:​win10print_1.png ​ }}
 +
 +Na nova ventá, hai que elexir a terceira opción: «Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host».
 +
 +{{  :​centro:​instalacions:​win10print_2.png ​ }}
 +
 +É importante deixar posta a detección automática e asegurarse de que está marcada a consulta á impresora do controlador. Débese escribir a dirección IP da impresora desexada ou o seu nome completo.
 +
 +{{  :​centro:​instalacions:​win10print_3.png ​ }}
 +
 +O resto do proceso é automatizado. No último paso, é preferible seleccionar **non compartir** a impresora.
 +
 +<note important>​En caso de que non detecte o modelo de impresora, comproba os pasos indicados aquí, que hai unha conexión activa na rede de investigación e que a impresora non estea apagada. Nese caso, é preciso comezar o proceso de novo, dándolle a atrás non serve.</​note>​
 +
 +==== Ubuntu, MacOS X e outros sistemas ====
 +
 +Para sistemas que utilizan CUPS, é recomendable utilizar os seguintes arquivos PPD para as impresoras Xerox:
 +
 +  * {{ :​centro:​instalacions:​xrxb400.ppd |Xerox VersaLink B400}}
 +  * {{ :​centro:​instalacions:​xrxc405.ppd |Xerox VersaLink C405}}
  • centro/instalacions/impresoras.1520328944.txt.gz
  • Última modificación: 2018/03/06 10:35
  • por jorge.suarez