Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
centro:instalacions:laboratorios [2017/03/28 16:07]
jorge.suarez [Impresora 3D]
centro:instalacions:laboratorios [2021/08/04 08:55] (actual)
andres.ruiz [Plató]
Liña 3: Liña 3:
 ===== Equipamento ===== ===== Equipamento =====
  
 +==== Plató ====
 +
 +Atópase no Plató do CiTIUS. Para poder usar esta infraestrutura é preciso seguir a [[centro:​xestion_do_citius:​normativa_prl#​normativa_relativa_a_experimentacion_co_plato_do_citius|normativa correspondente]] e facer o curso obrigatorio de iniciación,​ enviando o formulario de solicitude por correo electrónico á [[mailto:​andres.ruiz@usc.es|Unidade de Comunicación do CiTIUS]], con copia á [[mailto:​citius.kmt@usc.es|Unidade de Xestión do Coñecemento e a Transferencia]].
 ==== Estación de soldadura ==== ==== Estación de soldadura ====
  
 Atópase no Laboratorio de Instrumentación. Para poder utilizala, é preciso seguir a [[:​centro:​xestion_do_citius:​normativa_prl|normativa correspondente]] e facer o curso obrigatorio entregando o formulario en secretaría. Atópase no Laboratorio de Instrumentación. Para poder utilizala, é preciso seguir a [[:​centro:​xestion_do_citius:​normativa_prl|normativa correspondente]] e facer o curso obrigatorio entregando o formulario en secretaría.
  
-  * {{:centro:documentos:normativa:​apuntes_curso_soldadura.pdf|Apuntes curso de Soldadura (revisión 1)}}+  * {{:centro:instalacions:curso_soldadura_gl.pdf|Apuntes curso de Soldadura (revisión 1)}}
   * {{:​centro:​instalacions:​cd-bd_manual.pdf|Manual soldador JBC CD-2BD}}   * {{:​centro:​instalacions:​cd-bd_manual.pdf|Manual soldador JBC CD-2BD}}
 ==== UAV (dron) ==== ==== UAV (dron) ====
Liña 15: Liña 18:
 ==== Impresora 3D ==== ==== Impresora 3D ====
  
-Impresora de material termofusible [[http://​www.makergal.es/​product-page/​3575049771|Mendal ​Max XL v5]]. Atópase no Laboratorio de Contidos Dixitais. Para poder utilizala, é preciso seguir a [[https://​wiki.citius.usc.es/​centro:​xestion_do_citius:​normativa_prl|normativa correspondente]] e facer o curso obrigatorio entregando o formulario en secretaría.+Impresora de material termofusible [[http://​www.makergal.es/​product-page/​3575049771|Mendel ​Max XL v5]]. Atópase no Laboratorio de Contidos Dixitais. Para poder utilizala, é preciso seguir a [[https://​wiki.citius.usc.es/​centro:​xestion_do_citius:​normativa_prl|normativa correspondente]] e facer o curso obrigatorio entregando o formulario en secretaría.
  
   * {{:​centro:​documentos:​manual_impresora3d.pdf|Apuntes curso e manual de usuario Mendel Max XL v5 (revisión 1)}}   * {{:​centro:​documentos:​manual_impresora3d.pdf|Apuntes curso e manual de usuario Mendel Max XL v5 (revisión 1)}}
  • centro/instalacions/laboratorios.1490710058.txt.gz
  • Última modificación: 2017/03/28 16:07
  • por jorge.suarez