Aloxamento con Gitlab Pages

Aloxamento web estático nun subdominio de pages.citius.usc.es (cun alias en citiususc.io) utilizando Gitlab e Gitlab CI para o despregamento.

O servizo actívase automaticamente coa alta en Gitlab.

Tes unha guía de primeiros pasos en http://pages.citius.usc.es. Require ter un mínimo de coñecemento de uso de Git.