Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revision Previous revision
centro:servizos:hpc [2018/12/10 18:23]
jorge.suarez [Table]
centro:servizos:hpc [2019/12/03 09:41] (actual)
jorge.suarez [Table]
Liña 56: Liña 56:
 Para enviar un traballo ao sistema de colas, utilízase o comando ''​qsub''​. Por defecto envíase á cola de entrada //batch//. Se o clúster atópase moi saturado, pode ser interesante especificar a cola //short// ou //bigmem//. Para enviar un traballo ao sistema de colas, utilízase o comando ''​qsub''​. Por defecto envíase á cola de entrada //batch//. Se o clúster atópase moi saturado, pode ser interesante especificar a cola //short// ou //bigmem//.
  
-^ Cola ^ Nº máx. de traballos((Só contan os traballos que non foron aínda enviados a unha cola do sistema, así que isto non quere dicir que só poidas enviar ese número de traballos)) ^ Características ^ Exemplo ^ +^ Cola             ​^ Nº máx. de traballos((Só contan os traballos que non foron aínda enviados a unha cola do sistema, así que isto non quere dicir que só poidas enviar ese número de traballos)) ​ ^ Características ​                                                                                                                                                   ^ Exemplo ​                                          ​
-| ''​batch''​ | 256 | É a cola por defecto. | ''​qsub traballo.sh''​ | +| ''​batch'' ​       | 256                                                                                                                                                                            | É a cola por defecto. ​                                                                                                                                             | ''​qsub traballo.sh'' ​                             
-| ''​short''​ | 256 | Cola especial con maior prioridade para traballos de como máximo 12 horas, 16 procesos, 5 nodos e 32GB | ''​qsub -q short traballo.sh''​ | +| ''​short'' ​       | 256                                                                                                                                                                            | Cola especial con maior prioridade para traballos de como máximo 12 horas, 16 procesos, 5 nodos e 32GB                                                             ​| ''​qsub -q short traballo.sh'' ​                    ​
-| ''​bigmem''​ | 8 | Outra cola especial con maior prioridade para traballos de, especificamente,​ 64 procesos e un nodo. É obrigatorio especificar eses recursos (''​nodes=1:​ppn=64''​). | ''​qsub -q bignmem ​-l nodes=1:​ppn=64 traballo.sh''​ | +| ''​bigmem'' ​      ​| 8                                                                                                                                                                              | Outra cola especial con maior prioridade para traballos de, especificamente,​ 64 procesos e un nodo. É obrigatorio especificar eses recursos (''​nodes=1:​ppn=64''​). ​ | ''​qsub -q bigmem ​-l nodes=1:​ppn=64 traballo.sh'' ​ 
-| ''​interactive''​ | 1 | Cola especial para traballar de forma interactiva. Debe chamarse de forma especial. | ''​qsub -q interactive -I''​ |+| ''​interactive'' ​ | 1                                                                                                                                                                              | Cola especial para traballar de forma interactiva. Debe chamarse de forma especial. ​                                                                               | ''​qsub -q interactive -I'' ​                       |
  
 Os recursos que se poden solicitar e que determinarán a cola do sistema utilizada son: Os recursos que se poden solicitar e que determinarán a cola do sistema utilizada son:
  • centro/servizos/hpc.txt
  • Última modificación: 2019/12/03 09:41
  • por jorge.suarez