centro:servizos:start

Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
centro:servizos:start [2017/05/22 10:38] – [Almacenaxe] diego.cougilcentro:servizos:start [2023/01/17 13:49] (actual) – [Computación] fernando.guillen
Liña 6: Liña 6:
   * [[centro:servizos:pasarela_ssh|Pasarela SSH]]   * [[centro:servizos:pasarela_ssh|Pasarela SSH]]
   * [[centro:servizos:acendido_remoto_de_equipos_wake_on_lan|Acendido e apagado remoto de equipos]]   * [[centro:servizos:acendido_remoto_de_equipos_wake_on_lan|Acendido e apagado remoto de equipos]]
-  * [[centro:servizos:escritorio-remoto|Escritorio remoto]]+  * [[centro:servizos:escritorio-remoto|Escritorio remoto]] (//Só escritorios Ubuntu do centro//)
   * [[centro:servizos:proxy_web|Proxy web / Redireccións]]   * [[centro:servizos:proxy_web|Proxy web / Redireccións]]
   * [[centro:servizos:webshell|Terminal Web Shellinabox]]   * [[centro:servizos:webshell|Terminal Web Shellinabox]]
  
 ===== Almacenaxe ===== ===== Almacenaxe =====
- +  * [[centro:servizos:nextcloud|Servizos na nube Nextcloud]]
-  * [[centro:servizos:almacenamento_compartido_mediante_nfs|Almacenaxe remota]] +
-  * [[centro:servizos:acceso_o_almacenamento_mediante_smb_e_ssh|Acceso á almacenaxe remota a través de SSH e SMB/CIFS]] +
-  * [[centro:servizos:comparticion_de_arquivos_grandes_por_web|Compartición de arquivos grandes por web]] +
- +
-===== Comunicacións ===== +
- +
-  * [[centro:servizos:mensaxeria_instantanea|Mensaxería instantánea]]+
  
 ===== Computación ===== ===== Computación =====
Liña 25: Liña 18:
   * [[centro:servizos:servidores_de_computacion_gpgpu|Servidores de computación GPGPU]]   * [[centro:servizos:servidores_de_computacion_gpgpu|Servidores de computación GPGPU]]
   * [[centro:servizos:servidor_de_computacion_con_xeon_phi|Servidores de computación con Xeon Phi]]   * [[centro:servizos:servidor_de_computacion_con_xeon_phi|Servidores de computación con Xeon Phi]]
-  * [[centro:servizos:hadoop| Cluster de Hadoop ]]+  * [[centro:servizos:bd1| Cluster Big Data 1 ]] 
 +  * [[centro:servizos:ctnuma1| Servidor experimentación en tecnoloxías NUMA ]]
   * [[centro:servizos:cesga| Acceso aos servizos do CESGA ]]   * [[centro:servizos:cesga| Acceso aos servizos do CESGA ]]
  
 ===== Sistemas operativos ===== ===== Sistemas operativos =====
  
-  * [[centro:servizos:ubuntu_12.04_citius|Ubuntu 12.04 CITIUS]] +  * [[centro:servizos:ubuntu_18.04_citius|Ubuntu 18.04 CITIUS]]
-  * [[centro:servizos:ubuntu_14.04_citius|Ubuntu 14.04 CITIUS]] +
-  * [[centro:servizos:ubuntu_16.04_citius|Ubuntu 16.04 CITIUS]]+
  
 ===== Ferramentas web ===== ===== Ferramentas web =====
  
-  * [[centro:servizos:comparticion_de_arquivos_grandes_por_web|Compartición de arquivos grandes por web]] 
   * [[centro:servizos:listas_de_correos|Aplicación de listas de correos]]   * [[centro:servizos:listas_de_correos|Aplicación de listas de correos]]
  
Liña 42: Liña 33:
  
   * [[centro:servizos:Aloxamento con Gitlab Pages|Aloxamento con Gitlab Pages]]   * [[centro:servizos:Aloxamento con Gitlab Pages|Aloxamento con Gitlab Pages]]
-  * [[centro:servizos:aloxamento_web|Aloxamento de páxinas web persoais, de proxectos e eventos]]+  * [[centro:servizos:aloxamento_web|Aloxamento de páxinas web persoais, de proxectos e eventos]] -- Obsoleto
   * [[centro:servizos:espazo_na_wiki|Espazo na wiki]]   * [[centro:servizos:espazo_na_wiki|Espazo na wiki]]
   * [[centro:servizos:proxy_web|Proxy web / Redireccións]]   * [[centro:servizos:proxy_web|Proxy web / Redireccións]]
Liña 51: Liña 42:
  
 ===== Cloud IAAS ===== ===== Cloud IAAS =====
-  * [[centro:servizos:cloud|Cloudstack]]+  * [[centro:servizos:cloud:start|Cloudstack]] -- Obsoleto 
 +  * [[centro:servizos:vps:start|CiTIUS VPS]]
  
 ===== Ferramentas de enxeñería ===== ===== Ferramentas de enxeñería =====
-  * [[centro:servizos:gitlab|Repositorios GIT e integración continua]]+  * [[centro:servizos:gitlab|Gitlab - Repositorios GIT e integración continua]]
  
  • centro/servizos/start.1495442286.txt.gz
  • Última modificación: 2017/05/22 10:38
  • por diego.cougil