Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
centro:servizos:ubuntu_18.04_citius [2018/12/18 10:06]
jorge.suarez [OneDrive]
centro:servizos:ubuntu_18.04_citius [2019/02/26 14:11] (actual)
jorge.suarez [Adobe Acrobat X Pro]
Liña 16: Liña 16:
   * Virtualbox 5.2   * Virtualbox 5.2
   * Xpra   * Xpra
- 
-Ademáis, conta cos seguintes repositorios engadidos, sen instalar o software por defecto: 
- 
-  * Docker 
  
 ===== Software adicional ===== ===== Software adicional =====
Liña 52: Liña 48:
 ==== Docker ==== ==== Docker ====
  
-O repositorio oficial xa está engadido, polo que só resta instalar o paquete ''​docker-ce''​. +Seguir as [[https://​docs.docker.com/install/linux/docker-ce/​ubuntu/​|instruccións para a instalación de docker-ce]] da documentación de Docker.
- +
-<​code>​ +
-sudo apt install docker-ce docker-compose +
-</​code>​+
  
 ==== Adobe Reader 9 ==== ==== Adobe Reader 9 ====
Liña 75: Liña 67:
  
 Por defecto, Adobe Reader 9 non asocia os arquivos PDF e para poder usalo debes primeiro abrir o Adobe Reader e logo abrir o arquivo desexado. Por defecto, Adobe Reader 9 non asocia os arquivos PDF e para poder usalo debes primeiro abrir o Adobe Reader e logo abrir o arquivo desexado.
 +
 +==== Adobe Acrobat X Pro ====
 +
 +Seguir as [[https://​wiki.winehq.org/​Ubuntu|instruccións de instalación de Wine 4.0]]:
 +
 +<​code>​
 +curl https://​dl.winehq.org/​wine-builds/​winehq.key ​ | sudo apt-key add -
 +sudo apt-add-repository 'deb https://​dl.winehq.org/​wine-builds/​ubuntu/​ bionic main' ​
 +sudo apt install winehq-stable
 +</​code>​
 +
 +Instalar winetricks para xestionar de forma sinxela os perfís de wine seguindo [[https://​wiki.winehq.org/​Winetricks#​Installing_winetricks|as instruccións da páxina de Winetricks]]:​
 +<​code>​
 +sudo wget https://​raw.githubusercontent.com/​Winetricks/​winetricks/​master/​src/​winetricks -O /​usr/​local/​bin/​winetricks
 +sudo chmod +x /​usr/​local/​bin/​winetricks
 +</​code>​
 +
 +Iniciar un perfil de wine para o Adobe Acrobat, para impedir que outras aplicacións de Wine interfiran e configuralo a Windows XP (evita problemas de suavizado de fontes):
 +
 +<​code>​
 +winetricks arch=32 prefix=acrobat
 +WINEPREFIX=~/​.local/​share/​wineprefixes/​acrobat winetricks winxp
 +</​code>​
 +
 +Descargar o Acrobar X Pro. Descomprimir e iniciar a instalación:​
 +
 +<​code>​
 +download-acrobatXpro.sh # script que debería estar no PATH
 +tar xvf acrobatxpro-spanish.tar
 +cd acrobatxpro-spanish
 +WINEPREFIX=~/​.local/​share/​wineprefixes/​acrobat wine Setup.exe
 +</​code>​
 +
 +A instalación dura uns segundos e non xenera ningunha ventá. Tras uns 10-30 segundos remata a instalación e pode atoparse o Adobe Acrobat X Pro no menú de aplicacións.
  
 ===== Problemas coñecidos ===== ===== Problemas coñecidos =====
  
  
  • centro/servizos/ubuntu_18.04_citius.1545123975.txt.gz
  • Última modificación: 2018/12/18 10:06
  • por jorge.suarez