Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
es:centro:instalacions:salas_de_reunions [2017/10/02 13:47]
diego.cougil creado
es:centro:instalacions:salas_de_reunions [2018/09/19 13:02]
fernando.guillen [Uso del equipamiento]
Línea 1: Línea 1:
-FIXME **Esta página no está completamente traducida, aún. Por favor, contribuye a su traducción.**\\ //(Elimina este párrafo una vez la traducción esté completa)// 
  
-====== Salas de reunións ​====== +====== Salas de reuniones ​====== 
-===== Listado de salas de reunións ​=====+===== Listado de salas de reuniones ​=====
  
-Nome da sala                   ^ Localización ​    ^ Aforo       ^ Teléfono ​ ^ Capacidades ​                                                                                                               ^ +Nombre de la sala                   ^ Localización ​    ^ Aforo       ^ Teléfono ​ ^ Capacidades ​                                                                                                               ^ 
-| Sala de reunións ​de dirección ​ | Planta ​baixa     | 10 persoas ​| 16407     | {{:​centro:​instalacions:​videoconf.png?​nolink&​32|Videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamento ​dedicado}} {{:​centro:​instalacions:​skype-128.png?​nolink&​32|Videoconferencia Skype con micrófono grupal}} ​                                     | +| Sala de reuniones ​de dirección ​ | Planta ​baja     | 10 personas ​| 16407     | {{:​centro:​instalacions:​videoconf.png?​nolink&​32|Videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamiento ​dedicado}} {{:​centro:​instalacions:​skype-128.png?​nolink&​32|Videoconferencia Skype con micrófono grupal}} ​                                     | 
-| Sala de reunións ​1             | Planta ​baixa     | 10 persoas ​ | 16408     | {{:​centro:​instalacions:​videoconf.png?​nolink&​32|Videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamento ​dedicado}} {{:​centro:​instalacions:​skype-128_no.png?​nolink&​32|Non se pode usar Skype con micrófono grupal}} ​      | +| Sala de reuniones ​1             | Planta ​baja     | 10 personas ​ | 16408     | {{:​centro:​instalacions:​videoconf.png?​nolink&​32|Videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamiento ​dedicado}} {{:​centro:​instalacions:​skype-128_no.png?​nolink&​32|Non se pode usar Skype con micrófono grupal}} ​      | 
-| Sala de reunións ​2             ​| ​Primeiro andar  | 10 persoas ​ | 16442     | {{:​centro:​instalacions:​videoconf_no.png?​nolink&​32|Non hai videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamento ​dedicado}} {{:​centro:​instalacions:​skype-128.png?​nolink&​32|Videoconferencia Skype con micrófono grupal}} ​                                               | +| Sala de reuniones ​2             ​| ​Primer piso  | 10 personas ​ | 16442     | {{:​centro:​instalacions:​videoconf_no.png?​nolink&​32|No hay videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamiento ​dedicado}} {{:​centro:​instalacions:​skype-128.png?​nolink&​32|Videoconferencia Skype con micrófono grupal}} ​                                               | 
-| Sala de reunións ​3             | Segundo ​andar   | 10 persoas ​ | 16472     | {{:​centro:​instalacions:​videoconf_no.png?​nolink&​32|Non hai videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamento ​dedicado}} {{:​centro:​instalacions:​skype-128.png?​nolink&​32|Videoconferencia Skype con micrófono grupal}} ​                                        | +| Sala de reuniones ​3             | Segundo ​piso  ​| 10 personas ​ | 16472     | {{:​centro:​instalacions:​videoconf_no.png?​nolink&​32|No hay videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamiento ​dedicado}} {{:​centro:​instalacions:​skype-128.png?​nolink&​32|Videoconferencia Skype con micrófono grupal}} ​                                        | 
-| Salón de actos                 ​| ​Primeiro andar  | 72 persoas ​ | -         | {{:​centro:​instalacions:​videoconf.png?​nolink&​32|Videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamento ​dedicado}}((Baixo petición, ​emprégase o mesmo equipo ​da sala de reunións ​e hai que preparalo ​de antemán)) {{:​centro:​instalacions:​skype-128_no.png?​nolink&​32|Non se pode usar Skype con micrófono grupal}} {{:​centro:​instalacions:​speakers.png?​nolink&​32|Sistema de microfonía ​amplificación}} {{:​centro:​instalacions:​recording.png?​nolink&​32|Sistema de gravación e emisión en vivo a través de Youtube}} | +| Salón de actos                 ​| ​Planta baja  | 72 personas ​ | -         | {{:​centro:​instalacions:​videoconf.png?​nolink&​32|Videoconferencia IP H.264/​H.323/​SIP con equipamiento ​dedicado}}((Bajo petición, ​se utiliza el mismo equipo ​de la sala de reuniones ​y hay que prepararlo ​de antemano)) {{:​centro:​instalacions:​skype-128_no.png?​nolink&​32|No se puede usar Skype con micrófono grupal}} {{:​centro:​instalacions:​speakers.png?​nolink&​32|Sistema de microfonía ​amplificación}} {{:​centro:​instalacions:​recording.png?​nolink&​32|Sistema de grabación y emisión en vivo a través de Youtube}} | 
-===== Reserva ​acceso ​ás salas =====+===== Reserva ​acceso ​a las salas =====
  
-reserva ​das salas faise mediante ​[[http://​apps.citius.usc.es/​reservas/​|Aplicación de reservas]]. **É obrigatorio facer a reserva ​dunha sala antes de utilizala**.+La reserva ​de las salas se hace mediante ​la [[http://​apps.citius.usc.es/​reservas/​|Aplicación de reservas]]. **Es obligatorio hacer la reserva ​de una sala antes de utilizarla**.
  
-As reservas ​da **sala de reunións ​de dirección** ​e do **salón de actos** deben ser aprobadas ​pola secretaría ​do centro. ​Márcanse ​de xeito especial ​na aplicación de reservas ​ata que son aprobadas.+Las reservas ​de la **sala de reuniones ​de dirección** ​y del **salón de actos** deben ser aprobadas ​por la secretaría ​del centro. ​Se marcan ​de manera ​especial ​en la aplicación de reservas ​hasta que son aprobadas.
  
-acceso ​realízase coa tarxeta da USC no caso das salas 2 3. Só pode abrir estas salas o persoal do centro con contrato ​coa USC. A porta desbloquéase ó pasar a tarxeta e volve a bloquearse ​ó pasala unha segunda vez. É responsabilidade ​de cada investigador ​pechar o acceso a cada sala de reunións unha vez abandone ​sala.+El acceso ​se realiza con la tarjeta de la USC en el caso de las salas 2 3. Sólo puede abrir estas salas el personal del centro con contrato ​con la USC. La puerta se desbloquea al pasar la tarjeta y vuelve ​a bloquearse ​al pasarla una segunda vez. Es responsabilidad ​de cada investigador ​cerrar el acceso a cada sala de reuniones una vez abandone ​la sala. 
 +===== Conexión de portátiles a la red de datos =====
  
-===== Conexión de portátiles á rede de datos =====+Puedes conectar un portátil a la red de datos usando la roseta ubicada en la mesa central. Debes usar los siguientes datos de conexión, según la sala en la que te encuentres:
  
-Podes conectar un portátil á rede de datos usando a roseta situada na mesa central. Debes usar os seguintes datos de conexión, segundo a sala na que te atopes: +Nombre ​da sala            ^ Dirección IP                    ^ Máscara de red  ​^ ​Puerta ​de enlace ​ ^ DNS                          ^ 
- +| Sala de reuniones ​de dirección ​    | 172.16.243.170 ​                 | 255.255.255.0 ​   | 172.16.243.1 ​    | 193.144.75.9,​ 193.144.75.12 ​ | 
-Nome da sala            ^ Dirección IP                    ^ Máscara de rede  ​^ ​Porta de enlace ​ ^ DNS                          ^ +| Sala de reuniones ​1     | 172.16.243.172 ​                 | :::              | :::              | :::                          | 
-| Sala de reunións ​de dirección ​    | 172.16.243.170 ​                 | 255.255.255.0 ​   | 172.16.243.1 ​    | 193.144.75.9,​ 193.144.75.12 ​ | +| Sala de reuniones ​2     | 172.16.243.174 ​                 | :::              | :::              | :::                          | 
-| Sala de reunións ​1     | 172.16.243.172 ​                 | :::              | :::              | :::                          | +| Sala de reuniones ​3     | 172.16.243.176 ​                 | :::              | :::              | :::                          |
-| Sala de reunións ​2     | 172.16.243.174 ​                 | :::              | :::              | :::                          | +
-| Sala de reunións ​3     | 172.16.243.176 ​                 | :::              | :::              | :::                          |+
 | Salón de actos (mesa) ​  | 172.16.243.179,​ 172.16.243.181 ​ | :::              | :::              | :::                          | | Salón de actos (mesa) ​  | 172.16.243.179,​ 172.16.243.181 ​ | :::              | :::              | :::                          |
 | Salón de actos (atril) ​ | 172.16.243.182 ​                 | :::              | :::              | :::                          | | Salón de actos (atril) ​ | 172.16.243.182 ​                 | :::              | :::              | :::                          |
Línea 32: Línea 30:
  
  
-===== Uso do equipamento ​=====+===== Uso del equipamiento ​=====
  
-Nos seguintes ​trípticos, que podes atopar tamén ​en cada unha das salas, ​tes a información básica sobre uso do equipamento:+En los siguientes ​trípticos ​(disponibles sólo en gallego), que puedes encontrar también ​en cada una de las salas, ​tienes la información básica sobre el uso de la equipamiento:
  
-  * {{:​centro:​instalacions:​tripticos_saladireccion.pdf|Sala de reunións ​de dirección}} +  * {{:​centro:​instalacions:​tripticos_saladireccion.pdf|Sala de reuniones ​de dirección}} 
-  * {{:​centro:​instalacions:​tripticos_sala1.pdf|Sala de reunións ​1}} +  * {{:​centro:​instalacions:​tripticos_sala1.pdf|Sala de reuniones ​1}} 
-  * {{:​centro:​instalacions:​tripticos_salas2_3.pdf|Salas de reunións ​3}}+  * {{:​centro:​instalacions:​tripticos_salas2_3.pdf|Salas de reuniones ​3}}
   * {{:​centro:​instalacions:​tripticos_salon.pdf|Salón de actos}}   * {{:​centro:​instalacions:​tripticos_salon.pdf|Salón de actos}}
  
  
 ===== Videoconferencia H.264/​H.323/​SIP ===== ===== Videoconferencia H.264/​H.323/​SIP =====
- +Las salas de dirección ​y la cuentan ​con equipamiento ​de videoconferencia multipunto a través de IP, con hasta 8 interlocutores ​al mismo tempo.
-As salas de dirección ​e máis a contan ​con equipamento ​de videoconferencia multipunto a través de IP, con ata 8 interlocutores ​ó mesmo tempo.+
  
 ^        Sala         ​^ ​      ​Equipo ​      ​^ ​ Dirección IP   ^ ^        Sala         ​^ ​      ​Equipo ​      ​^ ​ Dirección IP   ^
Línea 53: Línea 50:
 ===== Videoconferencia Skype ===== ===== Videoconferencia Skype =====
  
-As salas contan cunha webcam ​un micrófono/altofalante ​grupal para poder manter reunións ​por Skype. (//​Nota: ​sala de reunións ​1 (pranta baixanon ten micrófono/altofalante ​grupal, ​só ten webcam//).+Las salas cuentan con una webcam ​un micrófono/altavoz ​grupal para poder mantener reuniones ​por Skype. (//​Nota: ​La sala de reuniones ​1 (planta bajano tiene micrófono/altavoz ​grupal, ​sólo tiene webcam//). 
  
 +  * La **webcam Logitech C525** (salas 2 y 3) o **Logitech C910** (salas 1 y dirección) está colocada sobre la pantalla y conectada directamente al PC de la sala.
 +  * El **micrófono/​altavoz grupal ClearOne Chat 60** está colocado en la caja de cables (excepto en la sala 1 que no hay). Puede enchufarse en cualquier puerto USB.
  
-  * A **webcam Logitech C525** (salas 2 e 3) ou **Logitech C910** (salas 1 e dirección) está colocada sobre a pantalla e conectada directamente ó PC da sala. +Ambos elementos pueden utilizarse con el PC de la sala o con portátiles propios, pero al terminar deben quedar dispuestos como estaban originalmente.
-  * O **micrófono/​altofalante grupal ClearOne Chat 60** está colocado na caixa de cables (excepto na sala 1 que non hai). Pode enchufarse en calquera porto USB.+
  
-Ambos elementos poden utilizarse co PC da sala ou con portátiles propios, pero ó rematar deben quedar dispostos como estaban orixinalmente.+==== Configuración de Skype con PC de la sala ====
  
-==== Configuración de Skype co PC da sala ====+  - Conectar el micrófono/​altavoz grupal al PC de la sala a través de alguno de los puertos USB de la sala. 
 +  - Asegurarse de que la webcam está conectada también a alguno de los puertos USB de la sala. 
 +  - En el menú de sonido, seleccionar ''​Preferencias de sonido...''​.{{ :​centro:​instalacions:​skype1.png?​nolink |}} 
 +  - En la pestaña ''​Salida'',​ seleccionar la salida ''​HDMI/​DisplayPort 2 - High Definition Audio Controller''​ para usar los altavoces de la pantalla (mejor calidad). También puedes seleccionar ''​Salida analógica - Chat 60''​ si quieres usar la salida del altavoz/​micrófono grupal, pero puede provocar distorsiones. {{ :​centro:​instalacions:​skype2.png?​nolink |}} 
 +  - En la pestaña ''​Entrada'',​ seleccionar la entrada ''​Micrófono - Chat 60''​. {{ :​centro:​instalacions:​skype3.png?​nolink |}} 
 +  - Asegurarse de que el volumen del micrófono está por encima de la marca //Sin amplificar//​ y por debajo del 100%. {{ :​centro:​instalacions:​volumen6.png?​nolink |}} 
 +  - Realizar la llamada en Skype. Según la versión de Skype, una vez comenzada la llamada, seleccionar otros dispositivos de entrada o salida no tendrá el efecto deseado. Debe colgarse la llamada y volver a realizarla para que los cambios tengan efecto.
  
-  - Conectar o micrófono/​altofalante grupal ó PC da sala a través dalgún dos portos USB da sala. 
-  - Asegurarse de que a webcam está conectada tamén a algún dos portos USB da sala. 
-  - No menú de son, seleccionar ''​Preferencias de son...''​.{{ :​centro:​instalacions:​skype1.png?​nolink |}} 
-  - Na lapela ''​Saída'',​ seleccionar a saída ''​HDMI/​DisplayPort 2 - High Definition Audio Controller''​ para usar os altofalantes da pantalla (mellor calidade). Tamén podes seleccionar ''​Saída analóxica - Chat 60''​ se queres usar a saída do altofalante/​micrófono grupal, pero pode provocar distorsións. {{ :​centro:​instalacions:​skype2.png?​nolink |}} 
-  - Na lapela ''​Entrada'',​ seleccionar a entrada ''​Micrófono - Chat 60''​. {{ :​centro:​instalacions:​skype3.png?​nolink |}} 
-  - Asegurarse de que o volume do micrófono está por riba da marca //Sen amplificar//​ e por debaixo do 100%. {{ :​centro:​instalacions:​volume6.png?​nolink |}} 
-  - Realizar a chamada en Skype. Segundo a versión de Skype, unha vez comezada a chamada, seleccionar outros dispositivos de entrada ou saída non terá o efecto desexado. Debe colgarse a chamada e volver a realizala para que os cambios teñan efecto. 
  • es/centro/instalacions/salas_de_reunions.txt
  • Última modificación: 2018/09/19 13:02
  • por fernando.guillen