Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
es:centro:servizos:ubuntu_12.04_citius [2018/01/04 09:32]
diego.cougil creado
es:centro:servizos:ubuntu_12.04_citius [2021/09/30 14:32] (actual)
pilar.carou
Línea 1: Línea 1:
-FIXME **Esta página no está completamente traducida, aún. Por favor, contribuye a su traducción.**\\ //(Elimina este párrafo una vez la traducción esté completa)// 
- 
 ====== Sistema operativo Ubuntu 12.04 CITIUS ====== ====== Sistema operativo Ubuntu 12.04 CITIUS ======
  
-===== Descrición do servizo ​=====+===== Descripción del servicio ​=====
  
-Instalación, ​mantemento e soporte técnico ​dun sistema operativo Ubuntu 12.04 modificado ​polo CITIUS.+Instalación, ​mantenimiento y soporte técnico ​de un sistema operativo Ubuntu 12.04 modificado ​por el CiTIUS.
  
-===== Solicitude ​=====+===== Solicitud ​=====
  
-Pode solicitarse ​instalación ​do sistema **en calquera ​equipo conectado ​á rede de datos do centro** a través ​do [[https://​citius.usc.es/​dashboard/​enviar-incidencia|formulario de incidencias]].+Puede solicitarse ​la instalación ​del sistema **en cualquier ​equipo conectado ​a la red de datos del centro** a través ​del [[https://​citius.usc.es/​dashboard/​enviar-incidencia|formulario de incidencias]].
  
-===== Caracteríticas do sistema =====+===== Características del sistema =====
  
-==== Aspecto visual personalizado ​coa imaxe corporativa ​do CITIUS ​====+==== Aspecto visual personalizado ​con la imagen ​corporativa ​del CiTIUS ​====
  
-Inclúe ​un fondo de escritorio ​un tema visual para pantalla de arranque.+Incluye ​un fondo de escritorio ​un tema visual para la pantalla de arranque.
  
 ==== Actualización automática de software ==== ==== Actualización automática de software ====
  
-software instalado ​actualízase automaticamente ​de forma silenciosa ​ó arrancar ​equipo, como máximo ​unha vez á semana. En calquera ​momento ​podes forzar ​unha actualización ​do sistema ​co comando ''<​nowiki>​aptdcon --safe-upgrade</​nowiki>''​.+El software instalado ​se actualiza automáticamente ​de forma silenciosa ​al arrancar ​el equipo, como máximo ​una vez a la semana. En cualquier ​momento ​puedes ​forzar ​una actualización ​del sistema ​con el comando ''<​nowiki>​aptdcon --safe-upgrade</​nowiki>''​.
  
 ==== Instalación de software adicional ==== ==== Instalación de software adicional ====
  
-Pódese ​instalar software adicional ​sen intervención ​dun administrador a través ​do **Centro de Software de Ubuntu** ​ou da ferramenta ​de liña de comandos ''​aptdcon''​. ​Máis abaixo atoparás unha guía rápida de ''​aptdcon''​.+Se puede instalar software adicional ​sin intervención ​de un administrador a través ​del **Centro de Software de Ubuntu** ​o de la herramienta ​de línea ​de comandos ''​aptdcon''​. ​Más abajo encontrarás una guía rápida de ''​aptdcon''​.
  
-software ​descárgase e instálase dun repositorio situado ​no CITIUSno que se fai un filtrado de tipo //​lista ​branca//. Isto quere dicir que non todo software que aparece ​no Centro de Software de Ubuntu está dispoñible ​para instalar de forma directa. ​software que non teña un botón de //​Instalar// ​aínda non foi aprobado, ​debe solicitarse ​a súa aprobación a través ​do [[https://​old.citius.usc.es/​uxitic/​incidencias|formulario de incidencias]].+El software ​se descarga y se instala de un repositorio situado ​en el CiTIUSen el que se hace un filtrado de tipo //​lista ​blanca//. Esto quiere decir que no todo el software que aparece ​en el Centro de Software de Ubuntu está disponible ​para instalar de forma directa. ​El software que no tenga un botón de //​Instalar// ​aún no fue aprobado, ​debe solicitarse ​su aprobación a través ​del [[https://​old.citius.usc.es/​uxitic/​incidencias|formulario de incidencias]].
  
-Algún software especial ​non integrado ​co sistema de paquetes de Ubuntu ​pódese ​instalar igualmente ​sen intervención ​dun administrador. ​Polo de agora o único software ​dispoñible ​por esta vía é:+Algún software especial ​no integrado ​con el sistema de paquetes de Ubuntu ​se puede instalar igualmente ​sin intervención ​de un administrador. ​Por el momento el único software ​disponible ​por esta vía es:
   * Matlab R2012a   * Matlab R2012a
   * Matlab R2011a   * Matlab R2011a
   * Maple 16   * Maple 16
   * WFDB 32 bits (inclúe WAVE)   * WFDB 32 bits (inclúe WAVE)
-Para instalalos, busca instalador en Unity.+Para instalarlos, busca el instalador en Unity.
  
-software ​non dispoñible ​por ningunha destas ​vías debe solicitarse a través ​do [[https://​citius.usc.es/​dashboard/​enviar-incidencia|formulario de incidencias]].+El software ​no disponible ​por ninguna de estas vías debe solicitarse a través ​del [[https://​citius.usc.es/​dashboard/​enviar-incidencia|formulario de incidencias]].
  
-==== Integración ​coa infraestrutura do centro ==== +==== Integración ​con la infraestructura del centro ==== 
-login no sistema ​faise coa conta do CITIUS.  +El login en el sistema se hace con la cuenta del CiTIUS
- +
-Os datos da sesión almacénanse no espazo persoal do almacenamento compartido mediante NFS montado en ''/​home/​remoto''​. Este almacenamento tamén está accesible a través de SSH e SMB/CIFS. Os usuarios tamén contan cun directorio local en ''/​home/​local''​ onde almacenar máis datos, pero sen copias de seguridade. Os directorios de proxectos tamén ​se montan automáticamente en ''/​home/​proyectos''​.+
  
 +Los datos de la sesión se almacenan en el espacio personal del almacenamiento compartido mediante NFS montado en ''/​home/​remoto''​. Este almacenamiento también está accesible a través de SSH y SMB/CIFS. Los usuarios también cuentan con un directorio local en ''/​home/​local''​ donde almacenar más datos, pero sin copias de seguridad. Los directorios de proyectos también se montan automáticamente en ''/​home/​proyectos''​
 ==== Soporte técnico ==== ==== Soporte técnico ====
  
-Podes solicitar ​axuda ou soporte a través ​do [[https://​citius.usc.es/​dashboard/​enviar-incidencia|formulario de incidencias]] ​ou, de forma excepcional para casos urxentesno teléfono 16409.+Puedes ​solicitar ​ayuda o soporte a través ​del [[https://​citius.usc.es/​dashboard/​enviar-incidencia|formulario de incidencias]] ​o, de forma excepcional para casos urgentesen el teléfono 16409.
  
 ===== Documentación adicional ===== ===== Documentación adicional =====
Línea 49: Línea 46:
 ==== Guía rápida de aptdcon ==== ==== Guía rápida de aptdcon ====
  
-Este programa permite instalar paquetes ​dispoñibles no repositorio. Antes de comezar, actualiza ​listado de paquetes ​dispoñibles co seguinte ​comando:+Este programa permite instalar paquetes ​disponibles en el repositorio. Antes de comenzar, actualiza ​el listado de paquetes ​disponibles con el siguiente ​comando:
  
 <code bash>​aptdcon -c</​code>​ <code bash>​aptdcon -c</​code>​
  
-Precisas ​saber o nome do paquete que queres ​instalar. ​Podes buscalo coa ferramenta ​''​apt-cache'' ​se non estás seguro. Por exemplose queres ​buscar //​dropbox//,​ debes executar:+Necesitas ​saber el nombre del paquete que quieres ​instalar. ​Puedes buscarlo con la herramienta ​''​apt-cache'' ​si no estás seguro. Por ejemplosi quieres ​buscar //​dropbox//,​ debes ejecutar:
  
 <code bash>​apt-cache search dropbox</​code>​ <code bash>​apt-cache search dropbox</​code>​
  
-Vemos que o nome do paquete ​é ''​dropbox''​. Para instalalo poissó resta executar:+Vemos que el nombre del paquete ​es ''​dropbox''​. Para instalarlo puessólo resta ejecutar:
  
 <code bash>​aptdcon -i dropbox</​code>​ <code bash>​aptdcon -i dropbox</​code>​
  
-Se ves este mensaxe ​de erro+Si ves este mensaje ​de error
-<code bash>​ERROR:​ org.debian.apt.TransactionFailed - error-cache-broken:  ​Os seguintes ​paquetes ​teñen ​dependencias ​incumpridas:</​code>​ +<code bash>​ERROR:​ org.debian.apt.TransactionFailed - error-cache-broken:  ​Los siguientes ​paquetes ​tienen ​dependencias ​incumplidas:</​code>​ 
-Proba facer:+Prueba ​hacer:
 <code bash>​aptdcon --fix-depends</​code>​ <code bash>​aptdcon --fix-depends</​code>​
-e logo volve intentalo+y luego vuelve ​intentarlo
-==== Sincronización ​do home remoto ====+==== Sincronización ​del home remoto ====
  
-home remoto ​non se almacena directamente ​no [[centro:​servizos:​almacenamento_compartido_mediante_nfs|espazo persoal do almacenamento ​compartido]], ​senon que se almacena en local, ​un script ​encárgase ​de realizar ​sincronización ​co almacenamento ​compartido.+El home remoto ​no se almacena directamente ​en el [[es:centro:​servizos:​almacenamento_compartido_mediante_nfs|espacio personal del almacenamiento ​compartido]], ​sino que se almacena en local, ​un script ​se encarga ​de realizar ​la sincronización ​con el almacenamiento ​compartido.
  
-Todo home remoto ​almacénase no subdirectorio ''​linux-home'' ​do almacenamento ​compartido. ​Tamén ​se crea un arquivo chamado ​''​.linux-home_synchistory''​ para informar ​dende que equipos se fixo sincronización ​e cando.+Todo el home remoto ​se almacena en el subdirectorio ''​linux-home'' ​del almacenamiento ​compartido. ​También ​se crea un archivo llamado ​''​.linux-home_synchistory''​ para informar ​desde que equipos se hizo sincronización ​y cuando.
  
-sincronización ​realízase ​de forma bloqueante ​ó iniciar ​e pechar ​sesión gráfica, ​e tamén ​de fondo con baixa prioridade ​durante ​sesión, cada 30 minutos. ​estado ​desta sincronización ​pode consultarse ​co icono indicador ​do panel superior. ​Tamén ​se pode configurar ​o comportamento da sincronización de fondo.+La sincronización ​se realiza ​de forma bloqueante ​al iniciar ​y cerrar ​sesión gráfica, ​y también ​de fondo con baja prioridad ​durante ​la sesión, cada 30 minutos. ​El estado ​de esta sincronización ​puede consultarse ​con el icono indicador ​del panel superior. ​También ​se puede configurar ​el comportamiento de la sincronización de fondo.
  
 {{ :​centro:​servizos:​indicador.png?​nolink |}} {{ :​centro:​servizos:​indicador.png?​nolink |}}
  
-Ao iniciar ​e pechar ​sesión por consola ​ou SSH, tamén ​se pode facer a sincronización,​ pero neste caso non se fai de fondo, ​debe lanzarse manualmente ​co comando ''​sincronizar-home-remoto.sh''​.+Al iniciar ​y cerrar ​sesión por consola ​SSH, también ​se puede hacer la sincronización,​ pero en este caso no se hace de fondo, ​debe lanzarse manualmente ​con el comando ''​sincronizar-home-remoto.sh''​.
  
-Se nunca sincronizaches o home remoto ​nun equipo, tanto se entras ​nunha sesión gráfica ​coma por SSH ou consola, ​sistema preguntará se queres ​sincronizar o home, ou queres montalo ​directamente ​facendo ​un enlace. Esta pregunta ​repetirase sempre nese equipo, a non ser que elixas a opción de sincronizar. ​Se queres ​iniciar sesión ​noutro ​equipo momentáneamente, ​é máis rápida ​opción de enlazar.+Si nunca sincronizaste el home remoto ​en un equipo, tanto si entras ​en una sesión gráfica ​como por SSH consola, ​el sistema preguntará se quieres ​sincronizar ​el home quieres montarlo ​directamente ​haciendo ​un enlace. Esta pregunta ​se repetirá siempre en ese equipo, a no ser que elijas la opción de sincronizar. ​Si quieres ​iniciar sesión ​en otro equipo momentáneamente, ​es más rápida ​la opción de enlazar.
  
-<note important>​Ten en conta que sincronizar ​home remoto en varios equipos ​tendo aberta a sesión ​nesos equipos ​ó mesmo tempo pode producir resultados impredecibles. ​Cara o servidor ​sempre ​se sincronizará ​versión ​máis nova dun arquivoe se modificas un arquivo nun dos equipos ​e tamén noutrogañará o que teña a data máis recente.</​note>​+<note important>​Ten en cuenta ​que sincronizar ​el home remoto en varios equipos ​teniendo abierta la sesión ​en esos equipos ​al mismo tiempo puede producir resultados impredecibles. ​Hacia el servidor ​siempre ​se sincronizará ​la versión ​más nueva de un archivoy si modificas un archivo en uno de los equipos ​y también en otroganará el que tenga la fecha más reciente.</​note>​ 
 +Después de estar 6 meses sin iniciar sesión en un equipo, o home remoto se borra de ese equipo, y para volver a utilizarlo deberás sincronizarlo de nuevo desde el servidor.
  
-Despois ​de estar 6 meses sen iniciar sesión nun equipo, o home remoto bórrase dese equipo, e para volver a utilizalo deberás sincronizalo de novo dende o servidor.+=== Desbloqueo del Keyring ​de Gnome ===
  
-=== Desbloqueo do Keyring de Gnome ===+El keyring de Gnome no se desbloquea si la sesión tarda más de 2 minutos en abrirse, y tendrás que introducir la contraseña de nuevo. 
 +===== Preguntas frecuentes u ayuda =====
  
-O keyring de Gnome non se desbloquea se a sesión tarda máis de 2 minutos en abrirse, e terás que introducir o contrasinal de novo. 
-===== Preguntas frecuentes e axuda ===== 
  
  
 +==== ¿Cómo puedo ver PDFs en Chromium? ====
  
-==== Como podo ver PDFs en Chromium? ====+Puedes instalar la extensión [[https://​chrome.google.com/​webstore/​detail/​pdf-viewer/​oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/​related?​hl=en|PDF Viewer]] que utiliza PDF.js, el mismo visor que utiliza Firefox. 
 +==== Actualmente tengo instalada la Ubuntu 10.04 y quiero actualizar a la Ubuntu 12.04 ==== 
 +Avisa en el teléfono 16409 (Jorge). 
 +==== ¿Cómo cambio el idioma de la sesión? ==== 
 +En «Preferencias de Sistema» elige «Idioma de la sesión». Se abrirá un diálogo para elegir idioma. La selección tendrá efecto una vez cierres y vuelvas a abrir la sesión.
  
-Podes instalar a extensión [[https://​chrome.google.com/​webstore/​detail/​pdf-viewer/​oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/​related?​hl=en|PDF Viewer]] que utiliza PDF.js, o mesmo visor que utiliza Firefox. +==== ¿Está disponible software privativo? ​==== 
-==== Actualmente teño instalada a Ubuntu 10.04 e quero actualizar á Ubuntu 12.04 ==== +Sí, aunque la mayoría ​no está instalado por defecto, los usuarios pueden optar por instalar desde el Centro de Software Ubuntu programas solicitados anteriormente como //skype//, //​mendeleydesktop// ​//spotify//.
-Avisa no teléfono 16409 (Jorge). +
-==== Como cambio ​idioma da sesión? ==== +
-En «Preferencias de Sistema» elixe «Idioma da sesión». Abrirase un diálogo para elixir idioma. A selección terá efecto unha vez cerres e volvas a abrir a sesión.+
  
-==== Está dispoñible software privativo? ==== +==== Necesito Windows para algunas labores. ¿Podo usar máquinas virtuales? ==== 
-Siaínda que a maioría non está instalado por defectoos usuarios poden optar por instalar ​dende Centro ​de Software Ubuntu programas solicitados anteriormente coma //skype////​mendeleydesktop//​ ou //spotify//.+los sistemas cuentan con Virtualbox 4.2. Una vez desplegado el sistemapuedes ​instalar ​sistemas virtualizados, ​solicitarnos la instalación ​de una máquina con Windows XP de 32 bitssiempre que el equipo cuente con una licencia de Windows.
  
-==== Preciso Windows para algunhas laboresPodo usar máquinas virtuais? ==== +==== No encuentro cómodo Unity¿Puedo ​usar otros entornos? ====
-Si, os sistemas contan con Virtualbox 4.2. Unha vez despregado o sistema, podes instalar sistemas virtualizados,​ ou solicitarnos a instalación dunha máquina con Windows XP de 32 bits, sempre que o equipo conte cunha licencia de Windows.+
  
-==== Non atopo cómodo UnityPodo usar outros entornos? ====+Sí. También está disponible la sesión «Gnome clásico», que es una versión simplificada del entorno que podíais encontrar en Ubuntu 10.04. Para utilizarla, en la pantalla de login pusa en el botón con el logotipo de Ubuntu cerca de la casilla donde introduces el nombre de usuario, y elige la opción correspondiente.
  
-Si. Tamén está dispoñible a sesión «Gnome clásico», que é unha versión simplificada do entorno que podíades atopar en Ubuntu 10.04. Para utilizala, na pantalla de login preme no botón co logotipo de Ubuntu preto da casilla onde introduces o nome de usuario, e elixe a opción correspondente. +También puedes ​instalar ​más entornos a través ​del Centro de Software de Ubuntu. ​A la fecha de escribir esto, están ​disponibles los siguientes ​entornos:
- +
-Tamén podes instalar ​máis entornos a través ​do Centro de Software de Ubuntu. ​Na data de escribir esto, están ​dispoñibles os seguintes ​entornos:+
  
   * KDE   * KDE
-    * Instala ​paquete ''​escritorio-kde-minimo'' ​se só desexas ​un escritorio ​moi básico. +    * Instala ​el paquete ''​escritorio-kde-minimo'' ​si sólo deseas ​un escritorio ​muy básico. 
-    * Instala ​paquete ''​escritorio-kde-basico'' ​se ademáis queres aplicacións ​básicas de KDE. +    * Instala ​el paquete ''​escritorio-kde-basico'' ​si además quieres aplicaciones ​básicas de KDE. 
-    * Instala ​paquete ''​escritorio-kde-completo'' ​se ademáis queres ​instalar todas as aplicacións ​de KDE dispoñibles ​(coidado, instala ​moitas aplicacións).+    * Instala ​el paquete ''​escritorio-kde-completo'' ​si además quieres ​instalar todas las aplicaciones ​de KDE disponibles ​(cuidado, instala ​muchas aplicaciones).
   * LXDE   * LXDE
-    * Instala ​paquete ''​lxde''​+    * Instala ​el paquete ''​lxde''​
   * I3-WM   * I3-WM
-    * Instala ​os paquetes ''​i3-wm'',​ ''​i3status'' ​''​suckless-tools''​.+    * Instala ​los paquetes ''​i3-wm'',​ ''​i3status'' ​''​suckless-tools''​.
  
-==== Ó actualizar ​dende 10.04, ​as decoracións ​de ventana ​vense extrañas ​e non encaixan co resto do tema visual ====+==== Al actualizar ​desde 10.04, ​las decoraciones ​de ventana ​se ven extrañas ​y no encajan con el resto del tema visual ====
  
-Ubuntu intenta recuperar ​configuración visual que tiña na versión anterior, pero con algunhas cousas ​como as decoracións ​de ventana, ​non fai moi bo traballo. Para volver ​ó tema por defecto, ​fai clic dereito no escritorio ​e escolle ​«Cambiar fondo de pantalla». ​Alína parte inferior, selecciona un tema visual ​calquera ​(por exemplo ​Radiance) ​logo volve a seleccionar Ambiance.+Ubuntu intenta recuperar ​la configuración visual que tenía en la versión anterior, pero con algunas cosas como las decoraciones ​de ventana, ​no hace muy buen trabajo. Para volver ​al tema por defecto, ​hace clic derecho en el escritorio ​y escoge ​«Cambiar fondo de pantalla». ​Allíen la parte inferior, selecciona un tema visual ​cualquiera ​(por ejemplo ​Radiance) ​logo vuelve ​a seleccionar Ambiance.
  
-==== Como podo programar un apagado? ====+==== ¿Cómo puedo programar un apagado? ====
  
-Co comando ''​apagar-equipo'' ​pódese ​apagar ​equipo de forma sinxela+Con el comando ''​apagar-equipo'' ​se puede apagar ​el equipo de forma sencilla
  
-Podes programar ​comando a unha hora determinada con ''​cron'', ​ou gráficamente con ''​gnome-schedule''​. Instala ''​gnome-schedule'' ​dende o Centro de Software de Ubuntu +Puedes ​programar ​el comando a una hora determinada con ''​cron'', ​gráficamente con ''​gnome-schedule''​. Instala ''​gnome-schedule'' ​desde el Centro de Software de Ubuntu ​y ejecútalo. Crea una nueva entrada recurrente, pon la orden ''/​usr/​local/​bin/​apagar-equipo'', ​y elige la hora deseadaEs importante que establezcas la orden con la ruta completa.
-e execútao. Crea unha nova entrada recurrente, pon a orde ''/​usr/​local/​bin/​apagar-equipo'', ​e elixe a hora desexadaÉ importante que establezas a orde coa ruta completa.+
  
-comando ​só funciona ​se+El comando ​sólo funciona ​si
-  * Estás logeado físicamente ​no mesmo equipo de forma gráfica. ​Nese caso, aparecerá ​unha ventana para confirmar ​e agardará ​60 segundos antes de apagar. +  * Estás logeado físicamente ​en el mismo equipo de forma gráfica. ​En ese caso, aparecerá ​una ventana para confirmar ​y esperará ​60 segundos antes de apagar. 
-  * Ou ben estás logeado remotamente por SSH e non hai outros ​usuarios logeados ​na máquina. ​Nese caso, apagará de inmediato. +  * O bien estás logeado remotamente por SSH y no hay otros usuarios logeados ​en la máquina. ​En ese caso, apagará de inmediato. 
-==== Os menús de Netbeans ​non se ven ben ====+==== Los menús de Netbeans ​no se ven bien ====
  
-Este é un [[https://​bugs.launchpad.net/​ubuntu/​+source/​netbeans/​+bug/​989624|fallo ​coñecido ​de Ubuntu]]. Para correxilo, debes instalar un plugin de Netbeans. ​Vai a Tools » Plugins. ​Alína lapela ​Settings pulsa en Add, e engade o seguinte:+Este es un [[https://​bugs.launchpad.net/​ubuntu/​+source/​netbeans/​+bug/​989624|fallo ​conocido ​de Ubuntu]]. Para corregirlo, debes instalar un plugin de Netbeans. ​Ve a Tools » Plugins. ​Allíen la pestaña ​Settings pulsa en Add, y añade lo siguiente:
  
   * Name: Java Ayatana   * Name: Java Ayatana
   * URL: http://​java-swing-ayatana.googlecode.com/​files/​netbeans-catalog.xml   * URL: http://​java-swing-ayatana.googlecode.com/​files/​netbeans-catalog.xml
  
-Unha vez fagas istona lapela ​«Available Plugins» instala ​plugin «Java Ayatana».+Una vez hagas estoen la pestaña ​«Available Plugins» instala ​el plugin «Java Ayatana».
  
-==== Flash deixou ​de funcionar / non aparece en Firefox ====+==== El Flash dejó de funcionar / no aparece en Firefox ====
  
-En algunhas ocasións, debido a que é un paquete un pouco especial, ​é posible que unha actualización silenciosa de Flash falle. Para tentar solucionalopodes executar ​este comando ​nunha terminal:+En algunas ocasiones, debido a que es un paquete un poco especial, ​es posible que una actualización silenciosa de Flash falle. Para intentar solucionarlopuedes ejecutar ​este comando ​en una terminal:
  
     aptdcon -u flashplugin-installer     aptdcon -u flashplugin-installer
  
-Se o problema persiste, envía ​unha incidencia.+Si el problema persiste, envía ​una incidencia.
  
-==== Como podo crear lanzadores de aplicacións ​personalizados ​no panel ou no escritorio? ====+==== ¿Cómo puedo crear lanzadores de aplicaciones ​personalizados ​en el panel o en el escritorio? ====
  
-No dash de Unity, busca aplicación ''​Menú principal''​. ​Alí verás todos os accesos directos ​do sistema ​e os do teu usuario, por categorías.+En el dash de Unity, busca la aplicación ''​Menú principal''​. ​Allí verás todos los accesos directos ​del sistema ​y los de tu usuario, por categorías.
  
-Para crear un novo lanzador, selecciona ​categoría ​desexada e preme en ''​Novo elemento''​. ​Unha vez engadido, debería aparecer ​no dash de Unity. Arrastra ​entón o lanzador desde Unity ó panel ou ó escritorio se queres poñer nalgún deses sitios.+Para crear un nuevo lanzador, selecciona ​la categoría ​deseada y pulsa en ''​Nuevo elemento''​. ​Una vez añadido, debería aparecer ​en el dash de Unity. Arrastra ​entonces el lanzador desde Unity al panel o al escritorio si lo quieres poner en alguno de esos sitios.
  
-==== escritorio remoto funciona mal usando efectos de escritorio / Unity ====+==== El escritorio remoto funciona mal usando efectos de escritorio / Unity ====
  
-Algúns ​controladores de vídeo (NVIDIA, AMD) non soportan correctamente ​extensión ''​XDAMAGE''​ necesaria para actualizar ​pantalla selectivamente ​así mellorar a velocidade da conexión remota, ​non só non mellorando a velocidade senon espeorándoa ​considerablemente. Para solucionar ​istopodes desactivar ​uso da extensión ''​XDAMAGE'', ​ou ben facer uso dun escritorio ​sen efectos, ​coma ''​Gnome Clásico (sin efectos)''​.+Algunos ​controladores de vídeo (NVIDIA, AMD) no soportan correctamente ​la extensión ''​XDAMAGE''​ necesaria para actualizar ​la pantalla selectivamente ​así mejorar la velocidad de la conexión remota, ​no sólo no mejorando la velocidad sino empeorándola ​considerablemente. Para solucionar ​estopuedes ​desactivar ​el uso de la extensión ''​XDAMAGE'', ​o bien hacer uso de un escritorio ​sin efectos, ​como ''​Gnome Clásico (sin efectos)''​.
  
-Para desactivar ​extensión ''​XDAMAGE''​ abre ''​dconf-editor'' ​no dash de Unity, ​marca casilla de configuración ''​desktop''​ » ''​gnome''​ » ''​remote-desktop''​ » ''​disable-xdamage''​.+Para desactivar ​la extensión ''​XDAMAGE''​ abre el ''​dconf-editor'' ​en el dash de Unity, ​marca la casilla de configuración ''​desktop''​ » ''​gnome''​ » ''​remote-desktop''​ » ''​disable-xdamage''​.
  
-==== Prefiro as barras de desplazamento tradicionais¿como ​podo recuperalas? ====+==== Prefiero las barras de desplazamiento tradicionales¿cómo ​podo recuperarlas? ====
  
-As novas barras de desplazamento chámanse ​Overlay Scrollbars, ​para cambialas polas tradicionais ​basta con eliminar ​paquete ''​overlay-scrollbar''​. ​Se máis adiante queres ​volver a usalaspodes volver a instalar ​paquete ''​overlay-scrollbars''​.+Las nuevas ​barras de desplazamiento se llama Overlay Scrollbars, ​para cambiarlas por las tradicionales ​basta con eliminar ​el paquete ''​overlay-scrollbar''​. ​Si más adelante quieres ​volver a usarlaspuedes ​volver a instalar ​el paquete ''​overlay-scrollbars''​.
  
-==== Problemas instalando ​paquete rjava de R: Make sure you have Java Development Kit installed and correctly registered in R. ====+==== Problemas instalando ​el paquete rjava de R: Make sure you have Java Development Kit installed and correctly registered in R. ====
  
-En lugar de instalar ​paquete ''​rjava'' ​dende R, instala ​paquete ''​r-cran-rjava''​ con ''​aptdcon''​.+En lugar de instalar ​el paquete ''​rjava'' ​desde R, instala ​el paquete ''​r-cran-rjava''​ con ''​aptdcon''​.
  
-==== Teño problemas ​imprimindo ​un documento ====+==== Tengo problemas ​imprimiendo ​un documento ====
  
-Algúns ​documentos, tras ser procesados ​polo lector de documentos ''​evince'', ​non se imprimen correctamente ​ou deixan a impresora atascada. ​Unha alternativa ​é utilizar ​comando ''​lp'',​ que envía ​os documentos ​á impresora ​sen procesar. Por defecto, ''​lp''​ envía ​documento ​á impresora ​da da túa planta ​**non** imprime a doble cara.+Algunos ​documentos, tras ser procesados ​por el lector de documentos ''​evince'', ​no se imprimen correctamente ​o dejan la impresora atascada. ​Una alternativa ​es utilizar ​el comando ''​lp'',​ que envía ​los documentos ​a la impresora ​sin procesar. Por defecto, ''​lp''​ envía ​el documento ​a la impresora ​de tu planta ​**no** imprime a doble cara.
  
 <code bash>lp -o sides=two-sided-long-edge archivo.pdf # imprime a doble cara <code bash>lp -o sides=two-sided-long-edge archivo.pdf # imprime a doble cara
-lp -P 12,15,17-20 archivo.pdf # imprime solamente ​páxinas ​12,15 17 a 20 +lp -P 12,15,17-20 archivo.pdf # imprime solamente ​páginas ​12,15 17 a 20 
-lp -o number-up=4 -o fit-to-page -o number-up-layout=rltb archivo.pdf # imprime 4 páxinas ​por folla, de arriba a abaixo e de esquerda ​dereita, escalando para ocupar ​máximo posible +lp -o number-up=4 -o fit-to-page -o number-up-layout=rltb archivo.pdf # imprime 4 páginas ​por hoja, de arriba a abajo y de izquierda ​derecha, escalando para ocupar ​el máximo posible 
-lp -d ctprints1 ​ archivo.pdf # Imprime ​na impresora ​do semisótano +lp -d ctprints1 ​ archivo.pdf # Imprime ​en la impresora ​del semisótano 
-lpstat -a # ver lista de impresoras ​dispoñibles</​code>​+lpstat -a # ver la lista de impresoras ​disponibles</​code>​
  
-As opcións poden combinarse. Por exemplo, para imprimir a doble cara na impresora a color de secretaría, ​só as páxinas ​dun documento:+Las opciones pueden ​combinarse. Por ejemplo, para imprimir a doble cara en la impresora a color de secretaría, ​sólo las páginas ​de un documento:
  
 <code bash>lp -d ctprint03 -P 7,8 -o sides=two-sided-long-edge archivo.pdf</​code>​ <code bash>lp -d ctprint03 -P 7,8 -o sides=two-sided-long-edge archivo.pdf</​code>​
  
  
-==== Como podo instalar paquetes de Latex adicionais?  ====+==== ¿Cómo puedo instalar paquetes de Latex adicionales?  ====
  
-LaTeX empaquetado para Ubuntu 12.04 non conta coa ferramenta ​''​ltmgr''​ que se utiliza para instalar paquetes. Pero pode facerse ​manualmente. Por exemplo, para instalar [[http://​www.ctan.org/​pkg/​pgfgantt|pgfgantt]]:​+El LaTeX empaquetado para Ubuntu 12.04 no cuenta con la herramienta ​''​ltmgr''​ que se utiliza para instalar paquetes ​pero puede hacerse ​manualmente. Por ejemplo, para instalar [[http://​www.ctan.org/​pkg/​pgfgantt|pgfgantt]]:​
  
 <code bash>​mkdir -p ~/​texmf/​tex/​latex <code bash>​mkdir -p ~/​texmf/​tex/​latex
Línea 200: Línea 195:
 mktexlsr</​code>​ mktexlsr</​code>​
  
-Despois distoxa podes utilizar ​paquete pgfgantt con normalidadeSe prefires ​utilizar ''​ltmgr''​ debes actualizar ​Ubuntu 14.04.+Después de estoya puedes ​utilizar ​el paquete pgfgantt con normalidadSi prefieres ​utilizar ''​ltmgr''​ debes actualizar ​la Ubuntu 14.04. 
  • es/centro/servizos/ubuntu_12.04_citius.1515054749.txt.gz
  • Última modificación: 2018/01/04 09:32
  • por diego.cougil