Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Última revisión Ambos lados, revisión siguiente
es:centro:start [2016/12/15 12:20]
fernando.guillen
es:centro:start [2016/12/15 12:35]
fernando.guillen [Centro]
Línea 3: Línea 3:
 ====== Centro ====== ====== Centro ======
  
-**[[es:​centro:​instalacions:​start|Instalacións]]**+**[[es:​centro:​instalacions:​start|Instalaciones]]**
  
-Información sobre as instalacións do centro: ​as salas de reunións, equipos de videoconferencia,​ impresoras ​despachos ​de convidados.+Información sobre las instalaciones del centro:las salas de reuniones, equipos de videoconferencia,​ impresoras ​despachos ​para invitados
  
  
-**[[es:​centro:​servizos:​start|Servizos ​informáticos]]**+**[[es:​centro:​servizos:​start|Servicios ​informáticos]]**
  
-Os servizos ​informáticos ​dispoñibles ​para os investigadores, ​incluíndo solucións ​de almacenamento e copias de seguridadeconectividade dende o exterior, ​aloxamento ​web soporte técnico.+Servicios ​informáticos ​disponibles ​para los investigadores, ​incluyendo soluciones ​de almacenamiento y copias de seguridadconectividad desde el exterior, ​alojamiento ​web soporte técnico.
  
-**[[es:​centro:​xestion_do_citius:​start|Xestión do CiTIUS]]** //(só usuarios internos ​do centro)//+**[[es:​centro:​xestion_do_citius:​start|Gestión del CiTIUS]]** //(solo usuarios internos ​del centro)//
  
-Plans Estratéxicosorzamento, normativa, protocolos de xestión e outra documentación ​do centro.+Planes Estratégicospresupuestos, normativa, protocolos de gestión y otra documentación ​del centro.
  
 +**[[es:​centro:​convocatorias_propias_del_citius:​start|Convocatorias propias del CiTIUS]]**
  
-**[[es:​centro:​convocatorias_propias_del_citius:​start|Convocatorias ​propias do CiTIUS]]**+Convocatorias ​de financiamiento del CiTIUS.
  
-Convocatorias ​de financiamento do CiTIUS.+**[[es:​centro:​programas_publicos_de_ayudas:​start|Programas públicos ​de ayudas]]** //(solo usuarios registrados)//​
  
-**[[es:​centro:​programas_publicos_de_ayudas:​start|Programas públicos ​de axudas]]** //(só usuarios rexistrados)//​+Convocatorias ​de financiamiento de proyectos y recursos humanos.
  
-Convocatorias ​de financiamento de proxectos e RRHH.+**[[es:​centro:​material_de_difusion:​start|Material ​de Difusión]]** //(solo usuarios internos del centro)//
  
-**[[es:​centro:​material_de_difusion:​start|Material ​de Difusión]]** //(só usuarios internos do centro)//+Presentaciones y otro material ​de difusión del CiTIUS.
  
-Presentacións e outro material de difusión do CiTIUS. 
  
 +**[[es:​centro:​identidade:​start|Identidad]]**
  
-**[[es:​centro:​identidade:​start|Identidade]]** +Presentaciones, logotipos, fondos de pantalla ​y otro material gráfico.
- +
-Presentacións, logotipos, fondos de pantalla ​e outro material gráfico.+
  • es/centro/start.txt
  • Última modificación: 2016/12/15 12:36
  • por fernando.guillen