Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:centro:start [2016/12/15 12:20]
fernando.guillen
es:centro:start [2016/12/15 12:36]
fernando.guillen
Línea 1: Línea 1:
-FIXME **Esta página no está completamente traducida, aún. Por favor, contribuye a su traducción.**\\ //(Elimina este párrafo una vez la traducción esté completa)// 
- 
 ====== Centro ====== ====== Centro ======
  
-**[[es:​centro:​instalacions:​start|Instalacións]]** +**[[es:​centro:​instalacions:​start|Instalaciones]]**
- +
-Información sobre as instalacións do centro: as salas de reunións, equipos de videoconferencia,​ impresoras e despachos de convidados.+
  
 +Información sobre las instalaciones del centro:las salas de reuniones, equipos de videoconferencia,​ impresoras y despachos para invitados. ​
  
-**[[es:​centro:​servizos:​start|Servizos informáticos]]** 
  
-Os servizos informáticos ​dispoñibles para os investigadores,​ incluíndo solucións de almacenamento e copias de seguridade, conectividade dende o exterior, aloxamento web e soporte técnico.+**[[es:​centro:​servizos:​start|Servicios ​informáticos]]**
  
-**[[es:​centro:​xestion_do_citius:​start|Xestión do CiTIUS]]** //(só usuarios internos do centro)//+Servicios informáticos disponibles para los investigadores,​ incluyendo soluciones de almacenamiento y copias de seguridad, conectividad desde el exterior, alojamiento web y soporte técnico.
  
-Plans Estratéxicos,​ orzamento, normativa, protocolos de xestión e outra documentación do centro.+**[[es:centro:​xestion_do_citius:​start|Gestión del CiTIUS]]** //(solo usuarios internos del centro)//
  
 +Planes Estratégicos,​ presupuestos,​ normativa, protocolos de gestión y otra documentación del centro.
  
-**[[es:​centro:​convocatorias_propias_del_citius:​start|Convocatorias propias ​do CiTIUS]]**+**[[es:​centro:​convocatorias_propias_del_citius:​start|Convocatorias propias ​del CiTIUS]]**
  
-Convocatorias de financiamento do CiTIUS.+Convocatorias de financiamiento del CiTIUS.
  
-**[[es:​centro:​programas_publicos_de_ayudas:​start|Programas públicos de axudas]]** //(só usuarios ​rexistrados)//+**[[es:​centro:​programas_publicos_de_ayudas:​start|Programas públicos de ayudas]]** //(solo usuarios ​registrados)//
  
-Convocatorias de financiamento ​de proxectos e RRHH.+Convocatorias de financiamiento ​de proyectos y recursos humanos.
  
-**[[es:​centro:​material_de_difusion:​start|Material de Difusión]]** //(só usuarios internos ​do centro)//+**[[es:​centro:​material_de_difusion:​start|Material de Difusión]]** //(solo usuarios internos ​del centro)//
  
-Presentacións e outro material de difusión ​do CiTIUS.+Presentaciones y otro material de difusión ​del CiTIUS.
  
  
-**[[es:​centro:​identidade:​start|Identidade]]**+**[[es:​centro:​identidade:​start|Identidad]]**
  
-Presentacións, logotipos, fondos de pantalla ​e outro material gráfico.+Presentaciones, logotipos, fondos de pantalla ​y otro material gráfico.
  • es/centro/start.txt
  • Última modificación: 2016/12/15 12:36
  • por fernando.guillen