Esta é unha revisión antiga do documento!


R é unha linguaxe e un contorno de programación para análisis estatístico e gráfico.

Método 1: Instalar dende a fonte

Descarga o paquete de R dende a súa páxina web, por exemplo o paquete mypkg, e escribe o seguinte comando nunha consola Unix para instalalo no directorio /datos/eu/paquetes-R/:

$ R CMD INSTALL mypkg -l /datos/eu/paquetes-R/

Método 2: Instalar directamente do CRAN

Escribe o seguinte comando na consola de R para instalalo no directorio /datos/eu/paquetes-R/ directamente dende o CRAN:

> install.packages("mypkg", lib="/datos/eu/paquetes-R/")

Cargar a libraría

Escribe o seguinte comando na consola de R para cargar o paquete:

> library("mypkg", lib.loc="/datos/eu/paquetes-R/")
Nome Descrición URL
fastICA Implementación do algoritmo FastICA para realizar o análisis de compoñentes independientes (ICA, polas siglas en inglés) CRAN
nnet Redes Neuronais con retropropagación CRAN
  • inv/desenvolvemento/r.1418658802.txt.gz
  • Última modificación: 2014/12/15 16:53
  • por ismael.rodriguez