Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
centro:identidade:start [2019/04/29 17:17]
jorge.suarez [Norma xeral]
centro:identidade:start [2021/01/22 12:41]
diego.cougil
Liña 1: Liña 1:
 ====== Identidade ====== ====== Identidade ======
  
-A acreditación asociada ás //Axudas para a acreditación,​ estruturación e mellora ​de centros ​de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario ​de Galicia// esixe o cumprimento ​dunha normativa ​de publicidade asociada aos fondos FEDER.+Comunicación interna 
 +• Uso das Pantallas do CiTIUS 
 +o Información presencial en espazos do centro 
 +• Publicación ​de contidos na web interna 
 +• Ferramentas internas 
 +o Altas ​de produción científica na ferramenta XiCi 
 +o Aparicións en prensa (sección ‘CiTIUS nos medios’) 
 +o Uso da ferramenta ​de correos 
 +Comunicación externa 
 +• Difusión da actividade científica  
 +o Pautas de obrigado ​cumprimento 
 +- Como asinar as publicacións 
 +- Recoñecemento institucional 
 +o Política de comunicación externa 
 +- Casos elixibles e procedementos de comunicación externa (táboas seminario) 
 +• Vídeos  
 +o Vídeos divulgativos 
 +o Videodemostradores  
 +• Eventos ​de divulgación ​
  
-Dada complexidade da [[http://​www.edu.xunta.gal/​portal/​sites/​web/​files/​instrucions_publicidade_feder_v6.0.pdf#​page=1&​zoom=auto,-125,842|instrución completa]]aconsellamos aos investigadores do CiTIUS que contacten coas Unidades ​de Xestión da Innovación ou Infraestruturas para asesorarse sobre o seu correcto cumprimento.+Consellos e recomendacións para mellorar ​comunicación de resultados 
 +• Difusión de resultados con outras entidades  
 +• Intervencións públicaspresentaciónsroldas de prensaconferenciasetc. 
 +• Relación cos medios ​de comunicación
  
-===== Recoñecementos obrigatorios =====+Identidade 
 +• Logotipo oficial e normativa FEDER (centro_identidade) 
 +• Material de difusión 
 +Presentacións,​ folletos, fondos de pantalla e outro material gráfico
  
-De forma xeral, todo documento, software, web e calquera outro material publicado polo CiTIUS debe ter os logos da Unión Europea, a Xunta de Galicia, o logotipo turístico ​de Galicia, o logo do CiTIUS, o da USC e o do Campus Vida, seguindo as directrices expostas nesta páxina, ​en cumprimento coa instrución da Xunta.+Marca profesional 
 +• Perfil institucional (citius.usc.es/​me)  
 +• Perfís ​de investigación (xestion_perfis) 
 +• Firma institucional (ferramenta ​de correo electrónico) 
 +• Perfís ​en redes sociais (recomendacións seminario)
  
-Tamén é necesario incluír o texto **FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL "Unha maneira de facer Europa"​**. 
-===== Posicionamento e tamaño dos logos ===== 
  
- 
-==== Norma xeral ==== 
- 
-O logotipo do CiTIUS debe usarse nun tamaño inferior ao do logotipo principal do traballo onde se expoña, en caso de que o teña, e con certa separación,​ de xeito que non pareza o logotipo principal nin parte deste. 
- 
-En caso de ir xunto co logo do CiTIUS, o logotipo da USC debe ter o mesmo alto que o cadrado laranxa do logo do CiTIUS. O logo do Campus Vida debe ser aproximadamente un 30% maior. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos1a.png?​nolink&​600 |}} 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos1b.png?​nolink&​600 |}} 
- 
-O logo da Xunta de Galicia debe estar aliñado coa bandeira do logo da Unión Europea. O resto de logos que os acompañen, incluíndo o logo turístico de Galicia (que debe ir á dereita de todo), deben ir ao 60% deste tamaño á súa dereita e centrados verticalmente co logo da Xunta de Galicia. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos2.png?​nolink&​400 |}} 
- 
-En caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo máis grande debe ser o da Xunta de Galicia e o da Unión Europea. O resto, incluído tamén o do CiTIUS, debe ir ao 60% de tamaño. Neste caso, o logo do Campus Vida pode ser do mesmo tamaño que o cadrado laranxa do CiTIUS. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_4.png?​nolink&​800 |}} 
- 
- 
-==== Cabeceiras de documentos ==== 
- 
-Para cabeceiras de documentos, deben aliñarse os logos da Xunta de Galicia e a Unión Europea na parte superior esquerda, e o resto de logos na parte superior dereita, co logo de Galicia sempre á dereita de todo. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_6.png?​nolink&​800 |}} 
- 
-==== Pés de páxina, webs, peches de documentos e finais de presentacións ==== 
- 
-Para pés de páxina, de webs, peches de documentos e finais de presentacións,​ debe invertirse a colocación dos logos. Primeiro o da Unión Europea, á súa dereita o da Xunta de Galicia, e á súa esquerda o resto de logos, co logo de Galicia á esquerda. ​ 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_5.png?​nolink&​600 |}} 
- 
-En caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo de Galicia debe ir á esqueda de todo. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_8.png?​nolink&​800 |}} 
- 
-Para pés de documentos, ademáis de invertir a colocación dos logos, hai que aliñar os logos da Xunta de Galicia e Unión Europea á dereita, e o resto de logos á esquerda. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_7.png?​nolink&​800 |}} 
- 
-==== Versións en cor e branco e negro ==== 
- 
-Nos medios electrónicos é obrigatorio poñer os logos en cor. Nos medios non electrónicos,​ é posible utilizar versións en branco e negro segundo as guías da Xunta de Galicia, a Unión Europea e os organismos correspondentes. 
- 
-==== Antigos logos FEDER ==== 
- 
-As instrucións cambiaron respecto a anos anteriores e xa non se poden utilizar os logos antigos de FEDER. A disposición correcta é o anagrama da bandeira co texto UNIÓN EUROPEA debaixo. O texto //Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional "Unha maneira de facer Europa"//​ non pode ir ao seu carón. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​feder_old.png?​nolink&​600 |}} 
- 
-===== Logotipos ===== 
- 
-==== CiTIUS ==== 
- 
-^ Tipo ^ Descarga ^ 
-| Logotipo completo ​ | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logo_citius_2019.png|PNG]] [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logo_citius_2019.eps|EPS]] ​ | 
-| Variante horizontal ​ | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logo_citius_horizontal_2019.png|PNG]] [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logo_citius_horizontal_2019.eps|EPS]] ​ | 
-| Logotipo para fondo negro e cores escuras ​ | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logo_citius_black_2019.png|PNG]] [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logo_citius_black_2019.eps|EPS]] ​ | 
-| Logotipo para fondo laranxa ou unha cor vibrante | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logo_citius_orange_2019.png|PNG]] [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logo_citius_orange_2019.eps|EPS]] ​ | 
- 
-==== Outras entidades ==== 
- 
-^ Entidade ^ Descarga ^ 
-| USC  | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logousc.png|PNG]] [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logousc.eps|EPS]] ​ | 
-| Campus Vida  | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logocampusvida.png|PNG]] [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logocampusvida.eps|EPS]] ​ | 
-| Xunta de Galicia ​ | [[http://​www.xunta.gal/​identidade-corporativa/​marca-principal|Todas as versións oficiais]] ​ | 
-| Unión Europea ​ | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logoue.png|PNG]] [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logoue.eps|EPS]] [[http://​publications.europa.eu/​code/​es/​es-5000100.htm|Guía do emblema]] ​ | 
-| Galicia (logo turístico) ​ | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logogalicia.png|PNG]] [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logogalicia.eps|EPS]] ​ | 
- 
-===== Documentos ===== 
- 
-^ Tipo ^ Descarga ^^ 
-| Modelo Documento Word CiTIUS | {{:​centro:​identidade:​modelo_con_portada_2017.doc|Modelo con portada}} | {{ :​centro:​identidade:​modelo_sen_portada_2017.doc |Modelo sen portada}} | 
-| Formato Technical Report | [[https://​gitlab.citius.usc.es/​citius/​technical-report|Repositorio Gitlab]] || 
-| Plantilla para teses | [[https://​gitlab.citius.usc.es/​citius/​thesis-class|Repositorio Gitlab]] || 
- 
-===== Presentacións ===== 
- 
- 
-^ Tipo ^ Descarga ^ 
-| LaTeX | [[https://​gitlab.citius.usc.es/​citius/​beamer-presentation|Repositorio Gitlab]] | [[https://​gitlab.citius.usc.es/​citius/​beamer-citius|Versión alternativa]] | 
-| HTML5 | [[https://​github.com/​citiususc/​citius-html5-slides|Repositorio Github]] || 
-| PowerPoint | {{ :​centro:​identidade:​citius_patron_presentacion_4_3.pptx |Office 2010 PPTX (Rev.2017, 4:3)}} | {{ :​centro:​identidade:​citius_patron_presentacion_16_9.pptx |Office 2016 PPTX (Rev.2017, 16:9)}} | 
- 
- 
- 
- 
-===== Fondos de pantalla ===== 
- 
-^ Tipo                                 ^ Descarga ​                                                                               ^ 
-| Fondo de escritorio laranxa ​         | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​fondo_citius.png|PNG]] ​            | 
-| Fondo de escritorio logo 3D verde    | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logocitius3d_wallpaper.jpg|JPG]] ​  | 
-| Fondo de escritorio logo 3D laranxa ​ | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logocitius3d_wallpaper2.jpg|JPG]] ​ | 
  
  • centro/identidade/start.txt
  • Última modificación: 2021/02/08 14:16
  • por diego.cougil