centro:identidade:start

Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
centro:identidade:start [2019/04/29 17:17] – [Norma xeral] jorge.suarezcentro:identidade:start [2021/02/08 14:16] diego.cougil
Liña 25: Liña 25:
 O logo da Xunta de Galicia debe estar aliñado coa bandeira do logo da Unión Europea. O resto de logos que os acompañen, incluíndo o logo turístico de Galicia (que debe ir á dereita de todo), deben ir ao 60% deste tamaño á súa dereita e centrados verticalmente co logo da Xunta de Galicia. O logo da Xunta de Galicia debe estar aliñado coa bandeira do logo da Unión Europea. O resto de logos que os acompañen, incluíndo o logo turístico de Galicia (que debe ir á dereita de todo), deben ir ao 60% deste tamaño á súa dereita e centrados verticalmente co logo da Xunta de Galicia.
  
-{{ :centro:identidade:logos2.png?nolink&400 |}}+{{ :centro:identidade:logos2.png?nolink&380 |}}
  
 En caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo máis grande debe ser o da Xunta de Galicia e o da Unión Europea. O resto, incluído tamén o do CiTIUS, debe ir ao 60% de tamaño. Neste caso, o logo do Campus Vida pode ser do mesmo tamaño que o cadrado laranxa do CiTIUS. En caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo máis grande debe ser o da Xunta de Galicia e o da Unión Europea. O resto, incluído tamén o do CiTIUS, debe ir ao 60% de tamaño. Neste caso, o logo do Campus Vida pode ser do mesmo tamaño que o cadrado laranxa do CiTIUS.
  
-{{ :centro:identidade:logos_sizing_4.png?nolink&800 |}}+{{ :centro:identidade:logos3.png?nolink&800 |}}
  
  
Liña 36: Liña 36:
 Para cabeceiras de documentos, deben aliñarse os logos da Xunta de Galicia e a Unión Europea na parte superior esquerda, e o resto de logos na parte superior dereita, co logo de Galicia sempre á dereita de todo. Para cabeceiras de documentos, deben aliñarse os logos da Xunta de Galicia e a Unión Europea na parte superior esquerda, e o resto de logos na parte superior dereita, co logo de Galicia sempre á dereita de todo.
  
-{{ :centro:identidade:logos_sizing_6.png?nolink&800 |}}+{{ :centro:identidade:logos4.png?nolink&800 |}}
  
 ==== Pés de páxina, webs, peches de documentos e finais de presentacións ==== ==== Pés de páxina, webs, peches de documentos e finais de presentacións ====
  
-Para pés de páxina, de webs, peches de documentos e finais de presentacións, debe invertirse a colocación dos logos. Primeiro o da Unión Europea, á súa dereita o da Xunta de Galicia, e á súa esquerda o resto de logos, co logo de Galicia á esquerda. +Para pés de páxina, de webs, peches de documentos e finais de presentacións, debe **invertirse a colocación dos logos**. Primeiro o da Unión Europea, á súa dereita o da Xunta de Galicia, e á súa esquerda o resto de logos, co logo de Galicia á esquerda. 
  
-{{ :centro:identidade:logos_sizing_5.png?nolink&600 |}} +En caso de ir todos os logos no mesmo lugar, **o logo de Galicia debe ir á esqueda de todo**.
- +
-En caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo de Galicia debe ir á esqueda de todo. +
- +
-{{ :centro:identidade:logos_sizing_8.png?nolink&800 |}}+
  
 Para pés de documentos, ademáis de invertir a colocación dos logos, hai que aliñar os logos da Xunta de Galicia e Unión Europea á dereita, e o resto de logos á esquerda. Para pés de documentos, ademáis de invertir a colocación dos logos, hai que aliñar os logos da Xunta de Galicia e Unión Europea á dereita, e o resto de logos á esquerda.
  
-{{ :centro:identidade:logos_sizing_7.png?nolink&800 |}}+{{ :centro:identidade:logos5.png?nolink&800 |}}
  
 ==== Versións en cor e branco e negro ==== ==== Versións en cor e branco e negro ====
Liña 94: Liña 90:
 | LaTeX | [[https://gitlab.citius.usc.es/citius/beamer-presentation|Repositorio Gitlab]] | [[https://gitlab.citius.usc.es/citius/beamer-citius|Versión alternativa]] | | LaTeX | [[https://gitlab.citius.usc.es/citius/beamer-presentation|Repositorio Gitlab]] | [[https://gitlab.citius.usc.es/citius/beamer-citius|Versión alternativa]] |
 | HTML5 | [[https://github.com/citiususc/citius-html5-slides|Repositorio Github]] || | HTML5 | [[https://github.com/citiususc/citius-html5-slides|Repositorio Github]] ||
-| PowerPoint | {{ :centro:identidade:citius_patron_presentacion_4_3.pptx |Office 2010 PPTX (Rev.20174:3)}} | {{ :centro:identidade:citius_patron_presentacion_16_9.pptx |Office 2016 PPTX (Rev.2017, 16:9)}} |+| PowerPoint | {{ :centro:identidade:citius_patron_presentacion_16_9_2020.pptx |Microsoft Office (Rev.202016:9)}} | {{ :centro:identidade:citius_patron_presentacion_16_9_2020.odp |ODP LibreOffice (Rev.2020, 16:9)}} |
  
  
  
  
-===== Fondos de pantalla ===== 
  
-^ Tipo                                 ^ Descarga                                                                                ^ +===== Fondos de pantalla =====
-| Fondo de escritorio laranxa          | [[http://wiki.citius.usc.es/_media/centro:identidade:fondo_citius.png|PNG]]             | +
-| Fondo de escritorio logo 3D verde    | [[http://wiki.citius.usc.es/_media/centro:identidade:logocitius3d_wallpaper.jpg|JPG]]   | +
-| Fondo de escritorio logo 3D laranxa  | [[http://wiki.citius.usc.es/_media/centro:identidade:logocitius3d_wallpaper2.jpg|JPG]]  |+
  
 +^ Tipo                            ^ Descarga                                                                                ^
 +| Fondo de escritorio clásico     | [[http://wiki.citius.usc.es/_media/centro:identidade:fondo_citius_2019.png|PNG]]        |
 +| Fondo de escritorio triángulos  | [[http://wiki.citius.usc.es/_media/centro:identidade:fondo_citius_triangulos.png|PNG]]  |
 +| Fondo de escritorio xuvenil     | [[http://wiki.citius.usc.es/_media/centro:identidade:fondo_citius_xuvenil.png|PNG]]     |