Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
centro:identidade:start [2019/04/29 17:55]
jorge.suarez [Norma xeral]
centro:identidade:start [2021/02/08 14:13]
diego.cougil
Liña 1: Liña 1:
-====== Identidade ====== 
- 
-A acreditación asociada ás //Axudas para a acreditación,​ estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia// esixe o cumprimento dunha normativa de publicidade asociada aos fondos FEDER. 
- 
-Dada a complexidade da [[http://​www.edu.xunta.gal/​portal/​sites/​web/​files/​instrucions_publicidade_feder_v6.0.pdf#​page=1&​zoom=auto,​-125,​842|instrución completa]], aconsellamos aos investigadores do CiTIUS que contacten coas Unidades de Xestión da Innovación ou Infraestruturas para asesorarse sobre o seu correcto cumprimento. 
- 
-===== Recoñecementos obrigatorios ===== 
- 
-De forma xeral, todo documento, software, web e calquera outro material publicado polo CiTIUS debe ter os logos da Unión Europea, a Xunta de Galicia, o logotipo turístico de Galicia, o logo do CiTIUS, o da USC e o do Campus Vida, seguindo as directrices expostas nesta páxina, en cumprimento coa instrución da Xunta. 
- 
-Tamén é necesario incluír o texto **FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL "Unha maneira de facer Europa"​**. 
-===== Posicionamento e tamaño dos logos ===== 
- 
- 
-==== Norma xeral ==== 
- 
-O logotipo do CiTIUS debe usarse nun tamaño inferior ao do logotipo principal do traballo onde se expoña, en caso de que o teña, e con certa separación,​ de xeito que non pareza o logotipo principal nin parte deste. 
- 
-En caso de ir xunto co logo do CiTIUS, o logotipo da USC debe ter o mesmo alto que o cadrado laranxa do logo do CiTIUS. O logo do Campus Vida debe ser aproximadamente un 30% maior. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos1a.png?​nolink&​600 |}} 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos1b.png?​nolink&​600 |}} 
- 
-O logo da Xunta de Galicia debe estar aliñado coa bandeira do logo da Unión Europea. O resto de logos que os acompañen, incluíndo o logo turístico de Galicia (que debe ir á dereita de todo), deben ir ao 60% deste tamaño á súa dereita e centrados verticalmente co logo da Xunta de Galicia. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos2.png?​nolink&​380 |}} 
- 
-En caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo máis grande debe ser o da Xunta de Galicia e o da Unión Europea. O resto, incluído tamén o do CiTIUS, debe ir ao 60% de tamaño. Neste caso, o logo do Campus Vida pode ser do mesmo tamaño que o cadrado laranxa do CiTIUS. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos3.png?​nolink&​800 |}} 
- 
- 
-==== Cabeceiras de documentos ==== 
- 
-Para cabeceiras de documentos, deben aliñarse os logos da Xunta de Galicia e a Unión Europea na parte superior esquerda, e o resto de logos na parte superior dereita, co logo de Galicia sempre á dereita de todo. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_6.png?​nolink&​800 |}} 
- 
-==== Pés de páxina, webs, peches de documentos e finais de presentacións ==== 
- 
-Para pés de páxina, de webs, peches de documentos e finais de presentacións,​ debe invertirse a colocación dos logos. Primeiro o da Unión Europea, á súa dereita o da Xunta de Galicia, e á súa esquerda o resto de logos, co logo de Galicia á esquerda. ​ 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_5.png?​nolink&​600 |}} 
- 
-En caso de ir todos os logos no mesmo lugar, o logo de Galicia debe ir á esqueda de todo. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_8.png?​nolink&​800 |}} 
- 
-Para pés de documentos, ademáis de invertir a colocación dos logos, hai que aliñar os logos da Xunta de Galicia e Unión Europea á dereita, e o resto de logos á esquerda. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​logos_sizing_7.png?​nolink&​800 |}} 
- 
-==== Versións en cor e branco e negro ==== 
- 
-Nos medios electrónicos é obrigatorio poñer os logos en cor. Nos medios non electrónicos,​ é posible utilizar versións en branco e negro segundo as guías da Xunta de Galicia, a Unión Europea e os organismos correspondentes. 
- 
-==== Antigos logos FEDER ==== 
- 
-As instrucións cambiaron respecto a anos anteriores e xa non se poden utilizar os logos antigos de FEDER. A disposición correcta é o anagrama da bandeira co texto UNIÓN EUROPEA debaixo. O texto //Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional "Unha maneira de facer Europa"//​ non pode ir ao seu carón. 
- 
-{{ :​centro:​identidade:​feder_old.png?​nolink&​600 |}} 
  
 ===== Logotipos ===== ===== Logotipos =====
Liña 94: Liña 32:
 | LaTeX | [[https://​gitlab.citius.usc.es/​citius/​beamer-presentation|Repositorio Gitlab]] | [[https://​gitlab.citius.usc.es/​citius/​beamer-citius|Versión alternativa]] | | LaTeX | [[https://​gitlab.citius.usc.es/​citius/​beamer-presentation|Repositorio Gitlab]] | [[https://​gitlab.citius.usc.es/​citius/​beamer-citius|Versión alternativa]] |
 | HTML5 | [[https://​github.com/​citiususc/​citius-html5-slides|Repositorio Github]] || | HTML5 | [[https://​github.com/​citiususc/​citius-html5-slides|Repositorio Github]] ||
-| PowerPoint | {{ :​centro:​identidade:​citius_patron_presentacion_4_3.pptx |Office ​2010 PPTX (Rev.20174:3)}} | {{ :​centro:​identidade:​citius_patron_presentacion_16_9.pptx |Office 2016 PPTX (Rev.2017, 16:9)}} |+| PowerPoint | {{ :​centro:​identidade:​citius_patron_presentacion_16_9_2020.pptx |Microsoft ​Office (Rev.202016:9)}} | {{ :​centro:​identidade:​citius_patron_presentacion_16_9_2020.odp |ODP LibreOffice ​(Rev.2020, 16:9)}} |
  
  
  
  
-===== Fondos de pantalla ===== 
  
-^ Tipo                                 ^ Descarga ​                                                                               ^ +===== Fondos ​de pantalla =====
-| Fondo de escritorio laranxa ​         | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​fondo_citius.png|PNG]] ​            | +
-| Fondo de escritorio logo 3D verde    | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logocitius3d_wallpaper.jpg|JPG]] ​  | +
-| Fondo de escritorio logo 3D laranxa ​ | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​logocitius3d_wallpaper2.jpg|JPG]] ​ |+
  
 +^ Tipo                            ^ Descarga ​                                                                               ^
 +| Fondo de escritorio clásico ​    | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​fondo_citius_2019.png|PNG]] ​       |
 +| Fondo de escritorio triángulos ​ | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​fondo_citius_triangulos.png|PNG]] ​ |
 +| Fondo de escritorio xuvenil ​    | [[http://​wiki.citius.usc.es/​_media/​centro:​identidade:​fondo_citius_xuvenil.png|PNG]] ​    |
  • centro/identidade/start.txt
  • Última modificación: 2021/02/08 14:16
  • por diego.cougil