Salas de reunións

Nome da sala Localización Aforo Teléfono Capacidades
Sala de reunións de dirección Planta baixa 10 persoas 16407 Videoconferencia IP H.264/H.323/SIP con equipamento dedicado Videoconferencia Skype con micrófono grupal
Sala de reunións 1 Planta baixa 10 persoas 16408 Videoconferencia IP H.264/H.323/SIP con equipamento dedicado Non se pode usar Skype con micrófono grupal
Sala de reunións 2 Primeiro andar 10 persoas 16442 Non hai videoconferencia IP H.264/H.323/SIP con equipamento dedicado Videoconferencia Skype con micrófono grupal
Sala de reunións 3 Segundo andar 10 persoas 16472 Non hai videoconferencia IP H.264/H.323/SIP con equipamento dedicado Videoconferencia Skype con micrófono grupal
Salón de actos Planta baixa 72 persoas - Videoconferencia IP H.264/H.323/SIP con equipamento dedicado1) Non se pode usar Skype con micrófono grupal Sistema de microfonía e amplificación Sistema de gravación e emisión en vivo a través de Youtube

A reserva das salas faise mediante a Aplicación de reservas. É obrigatorio facer a reserva dunha sala antes de utilizala.

As reservas da sala de reunións de dirección e do salón de actos deben ser aprobadas pola secretaría do centro. Márcanse de xeito especial na aplicación de reservas ata que son aprobadas.

O acceso realízase coa tarxeta da USC no caso das salas 2 e 3. Só pode abrir estas salas o persoal do centro con contrato coa USC. A porta desbloquéase ó pasar a tarxeta e volve a bloquearse ó pasala unha segunda vez. É responsabilidade de cada investigador pechar o acceso a cada sala de reunións unha vez abandone a sala.

Podes conectar un portátil á rede de datos usando a roseta situada na mesa central. Debes usar os seguintes datos de conexión, segundo a sala na que te atopes:

Nome da sala Dirección IP Máscara de rede Porta de enlace DNS
Sala de reunións de dirección 172.16.243.170 255.255.255.0 172.16.243.1 193.144.75.9, 193.144.75.12
Sala de reunións 1 172.16.243.172
Sala de reunións 2 172.16.243.174
Sala de reunións 3 172.16.243.176
Salón de actos (mesa) 172.16.243.179, 172.16.243.181
Salón de actos (atril) 172.16.243.182

Nos seguintes trípticos, que podes atopar tamén en cada unha das salas, tes a información básica sobre o uso do equipamento:

As salas de dirección e máis a 1 contan con equipamento de videoconferencia multipunto a través de IP, con ata 8 interlocutores ó mesmo tempo.

Sala Equipo Dirección IP
Sala de dirección Polycom 193.144.76.8
Sala 1 RadVision XT1000 193.144.76.26

As salas contan cunha webcam e un micrófono/altofalante grupal para poder manter reunións por Skype. (Nota: A sala de reunións 1 (planta baixa) non ten micrófono/altofalante grupal, só ten webcam).

 • A webcam Logitech C525 (salas 2 e 3) ou Logitech C910 (salas 1 e dirección) está colocada sobre a pantalla e conectada directamente ó PC da sala.
 • O micrófono/altofalante grupal ClearOne Chat 60 está colocado na caixa de cables (excepto na sala 1 que non hai). Pode enchufarse en calquera porto USB.

Ambos elementos poden utilizarse co PC da sala ou con portátiles propios, pero ó rematar deben quedar dispostos como estaban orixinalmente.

Configuración de Skype co PC da sala

 1. Conectar o micrófono/altofalante grupal ó PC da sala a través dalgún dos portos USB da sala.
 2. Asegurarse de que a webcam está conectada tamén a algún dos portos USB da sala.
 3. No menú de son, seleccionar Preferencias de son….
 4. Na lapela Saída, seleccionar a saída HDMI/DisplayPort 2 - High Definition Audio Controller para usar os altofalantes da pantalla (mellor calidade). Tamén podes seleccionar Saída analóxica - Chat 60 se queres usar a saída do altofalante/micrófono grupal, pero pode provocar distorsións.
 5. Na lapela Entrada, seleccionar a entrada Micrófono - Chat 60.
 6. Asegurarse de que o volume do micrófono está por riba da marca Sen amplificar e por debaixo do 100%.
 7. Realizar a chamada en Skype. Segundo a versión de Skype, unha vez comezada a chamada, seleccionar outros dispositivos de entrada ou saída non terá o efecto desexado. Debe colgarse a chamada e volver a realizala para que os cambios teñan efecto.

1)
Baixo petición, emprégase o mesmo equipo da sala de reunións 1 e hai que preparalo de antemán
 • centro/instalacions/salas_de_reunions.txt
 • Última modificación: 2017/10/02 14:04
 • por diego.cougil