Sistema operativo Ubuntu 16.04 CiTIUS

Instalación, mantemento e soporte técnico dun sistema operativo Ubuntu 16.04 modificado polo CiTIUS.

Para comunicar problemas, dúbidas ou facer suxestións, empregarase a canle #ubuntu1604 do Slack do CiTIUS. O sistema dispón dun applet de notificacións para novidades sobre software, actualizacións, etc.

O sistema conta con varios repositorios adicionais aos da Ubuntu 16.04, co seguinte software xa instalado por defecto:

 • Java 8 de Oracle
 • Telegram, Scudcloud (Slack)
 • Dropbox
 • Skype 4.3
 • Virtualbox 5.1

Ademáis, conta cos seguintes repositorios engadidos, sen instalar o software por defecto:

 • R (engadido o 19-04-2017)
 • Docker (engadido o 01-05-2017)
 • Xpra (engadido o 05-03-2018)

Podes solicitar a instalación de software adicional ou axuda para instalar software adicional á Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC, pero tamén podes facelo por ti mesmo se queres.

NVIDIA CUDA 8.0/9.1

Antes de instalar CUDA 8.0/9.1, comproba que a túa gráfica sexa compatible. Se non, pode que precises instalar unha versión anterior.

Segue os pasos descritos en https://developer.nvidia.com/cuda-downloads (Elixe Linuxx86_64Ubuntu16.04deb (network)).

Recorda engadir estas liñas a o teu ~/.bashrc (só para o teu usuario) ou nun arquivo global chamado por exemplo /etc/profile.d/cuda.sh:

export PATH=/usr/local/cuda/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}

Tras facer estes pasos, deberás reiniciar o sistema. Se tes problemas, pide axuda.

Matlab

Para instalar a versión R2012a, executa install-matlab_R2012a.sh nunha terminal, ou elixe a opción Instalación de Matlab 2012a no lanzador de aplicacións.

Para instalar a versión R2018a, executa install-matlab_R2018a.sh nunha terminal, ou elixe a opción Instalación de Matlab 2018a no lanzador de aplicacións.

Maple

Para instalar a versión 17, executa install-maple17.sh nun terminal, ou elixe a opción Instalación de Maple 17 no lanzador de aplicacións.

Docker

O repositorio oficial xa está engadido, polo que só resta instalar o paquete docker-ce.

sudo apt install docker-ce docker-compose

Adobe Reader 9

Non se recomenda utilizar Adobe Reader en Linux, xa que non está mantido dende 2012. Aínda así, se é preciso utilizalo, pódese instalar seguindo estas instrucións:

# Add Precise partner repository and install adobereader-enu
sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ precise partner"
sudo apt-get update
sudo apt install adobereader-enu
# Remove Precise partner repository for safety
sudo add-apt-repository -r "deb http://archive.canonical.com/ precise partner"
sudo apt update
# Install optional but recommended packages
sudo apt-get install gtk2-engines-murrine:i386 libcanberra-gtk-module:i386 libatk-adaptor:i386 libgail-common:i386

Por defecto, Adobe Reader 9 non asocia os arquivos PDF e para poder usalo debes primeiro abrir o Adobe Reader e logo abrir o arquivo desexado.

Problema: Non funciona o Wake on Lan

Se instalaches o escritorio MATE mediante ubuntu-mate-desktop, este inclúe tlp, un xestor de enerxía avanzado para portátiles que, entre otras cousas, deshabilita Wake on Lan. Podes eliminar tlp ou alternativamente configurar /etc/default/tlp establecendo WOL_DISABLE=N.

 • centro/servizos/ubuntu_16.04_citius.txt
 • Última modificación: 2018/05/29 12:19
 • por jorge.suarez