Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

es:centro:servizos:vpn:ubuntu [2017/10/06 09:36]
diego.cougil creado
es:centro:servizos:vpn:ubuntu [2017/10/06 09:41] (actual)
diego.cougil
Línea 3: Línea 3:
 ==== Instalación ==== ==== Instalación ====
  
-  - Instala ​aplicación [[https://​code.google.com/​p/​tunnelblick/​|Tunnelblick]]. Para Mac OS X 10.9 10.10 é preciso ​instalar Tunnelblick 3.4 ou superior, ​ou non funcionará correctamente. {{ :centro:servizos:​2-renombrar.png?​direct&​400 |}} +  - Instala ​la aplicación [[https://​code.google.com/​p/​tunnelblick/​|Tunnelblick]]. Para Mac OS X 10.9 10.10 es necesario ​instalar Tunnelblick 3.4 superior, ​o no funcionará correctamente. {{ :centro:servicios:​2-renombrar.png?​direct&​400 |}} 
-  - Descomprime ​o arquivo ​''​zip''​ que podes atopar ​[[https://​apps.citius.usc.es/​carqueixa/​home/VPN|no teu directorio de usuario dentro ​do cartafol ​VPN]], ​nun directorio ​calquera e engade a ese directorio a extensión ''​.tblk''​. +  - Descomprime ​el archivo ​''​zip''​ que puedes encontrar ​[[https://​apps.citius.usc.es/​carqueixa/​hombre/VPN|en tu directorio de usuario dentro ​de la carpeta ​VPN]], ​en un directorio ​cualquiera y añade la ese directorio a extensión ''​.tblk''​. 
-  - Abre ese directorio, que agora será recoñecido ​por Tunnelblick como unha configuración de VPN. +  - Abre ese directorio, que ahora será reconocido ​por Tunnelblick como una configuración de VPN. 
-  - Á pregunta de instalar ​configuración para todos os usuarios ​elixe «Só eu». Introduce ​o teu usuario ​e contrasinal do sistema. +  - A la pregunta de instalar ​la configuración para todos los usuarios ​elige «Sólo yo». Introduce ​tu usuario ​y contraseña del sistema. 
-  - No menú de aplicacións, abre Tunnelbrick. +  - En el menú de aplicaciones, abre Tunnelbrick. 
-  - No panel de indicadores, ​preme na icona de Tunnelbrick ​e elixe a opción //Detalles de VPN...//. {{ :centro:servizos:​15-detalles-vpn2.png?​direct&​400 |}} +  - En el panel de indicadores, ​presiona en el icono de Tunnelbrick ​y elige la opción //Detalles de VPN...//. {{ :centro:servicios:​15-detalles-vpn2.png?​direct&​400 |}} 
-  - Na configuración, ​elixe //Usar DNS// no despregable ​//​Establecer DNS/WINS//.+  - En la configuración, ​elige //Usar DNS// en el desplegable ​//​Establecer DNS/WINS//.
  
-==== Conectarse ​desconectarse ​da VPN ====+==== Conectarse ​desconectarse ​de la VPN ====
  
-  - No menú de aplicacións, abre Tunnelbrick ​se non está aberto xa+  - En el menú de aplicaciones, abre Tunnelbrick ​si no está abierto ya
-  - No panel de indicadores, ​preme na icona de Tunnelbrick ​e elixe a opción //Conectar vpn-citius//​.{{ :centro:servizos:​14-detalles-vpn1.png?​direct&​200 |}} +  - En el panel de indicadores, ​presiona en el icono de Tunnelbrick ​y elige la opción //Conectar vpn-citius//​.{{ :centro:servicios:​14-detalles-vpn1.png?​direct&​200 |}} 
-  - Introduce ​usuario ​e contrasinal da túa conta do CiTIUS. +  - Introduce ​el usuario ​y contraseña de tu cuenta del CiTIUS. 
-  - Se recibes ​unha advertencia sobre dirección IP pública, ​podes ignorala.{{ :centro:servizos:​13-advertencia-post.png?​direct&​300 |}}+  - Si recibes ​una advertencia sobre la dirección IP pública, ​puedes ignorarla.{{ :centro:servicios:​13-advertencia-post.png?​direct&​300 |}}
  
  • es/centro/servizos/vpn/ubuntu.txt
  • Última modificación: 2017/10/06 09:41
  • por diego.cougil