inv:desenvolvemento:r

R é unha linguaxe e un contorno de programación para análise estatístico e gráfico.

Descarga o paquete de R dende a súa páxina web, por exemplo o paquete mypkg, e escribe o seguinte comando nunha consola Unix para instalalo no directorio /datos/eu/paquetes-R/:

$ R CMD INSTALL mypkg -l /datos/eu/paquetes-R/

Escribe o seguinte comando na consola de R para instalalo no directorio /datos/eu/paquetes-R/ directamente dende o CRAN:

> install.packages("mypkg", lib="/datos/eu/paquetes-R/")

Escribe o seguinte comando na consola de R para cargar o paquete:

> library("mypkg", lib.loc="/datos/eu/paquetes-R/")
Nome Descrición URL
fastICA Implementación do algoritmo FastICA para realizar a análise de compoñentes independientes (ICA, polas siglas en inglés) CRAN
nnet Redes Neuronais con retropropagación CRAN
  • inv/desenvolvemento/r.txt
  • Última modificación: 2018/10/03 12:12
  • por diego.cougil